שיעורים על פרשת שבוע - האתר לבני ישיבות ההסדר

עיון בפרשת השבוע

בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך