טיפול רפואי

Posted on 04-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

חיילים בנמצאים בשל"ת מבוטחים ע"י קופת חולים ומקבלים דרכה את הטיפול הרפואי, בזמן השירות הפעיל מבוטחים הבני"שים ע"י צה"ל.
מדור בני"ש מספק מענה רפואי לחיילים בשל"ת ראשון שהסטטוס הרפואי שלהם השתנה מאז הצו הראשון.

התהליך (שינוי פרופיל וכדומה):

  • החייל שולח (במייל) למדור בני"ש טפסים רפואיים (כולל בדיקות) שמעידים על בעיה חדשה (או החמרה) שלא הייתה בצו הראשון.
  • הטפסים מגיעים לרופא ממיין שמחליט אם צריך לראות רופא או לא (אם הפרופיל מתאים לבעיה, או שהוא כשיר למרות הבעיה הרפואית). אם כן, הוא מפנה לרופא מומחה צבאי.
  • מדור בני"ש קובע תור לרופא מומחה צבאי. בדרך כלל זהו תהליך שנמשך זמן בגלל שאין תורים פנויים. זה לא תלוי במדור.
  • הרופא המומחה מגיש את תוצאות הבדיקה לחייל. על החייל לשלוח את הדף למדור בני"ש (במייל). אם הרופא קבע שאין בעיה, נסגר התיק. במקרה שהרופא ממליץ לשנות פרופיל או להוסיף\להוריד סעיף ליקוי-
  • המדור קובע תור לוועדה רפואית שמחליטה אם לשנות פרופיל
*כל התהליך לוקח בין חודש לשלושה חודשים ולכן יש להיעזר בסבלנות. זמן ההמתנה אינו תלוי במדור, אלא בהמתנה לתור לרופא.

חיילים בשל"ת שני:

חייל בשל"ת שני המעוניין לשנות פרופיל צריך לפנות למרפאת מיטב.

טיפולים ותשלומים על פציעות במהלך הצבא – מרפאת מיטב .

כאשר מסיימים את השירות הפעיל ויוצאים לשל"ת שני עוברים אוטומטית לטיפול קופת החולים, אם המעבר לא מתבצע כראוי, יש לסרוק את השל"ת ולשלוח לביטוח לאומי במייל mirshamb@nioi.gov.il או בפקס 02-6462029. ניתן לוודא הגעת המסמך בביטוח לאומי בטל. 02-6462000.

הוסף תגובה