קיצור שירות

Posted on 04-01-2016 , by: dk בתוך , , 1 תגובות

אין צורך להגיע למדור.

מה צריך לעשות?
1. יש לכתוב מכתב מאת הישיבה שצריך לשלוח לאיגוד שיאשרו ויצרפו את המלצתם, ולשלוח במייל למדור בני"ש.
2. יש לצרף טפסים שרלוונטיים לקיצור שירות (לימודים אקדמאים – טופס קבלה לאוניברסיטה, שליחות חינוכית, ת"ש, חריג)

שים לב! כדי שהמדור יוכל לטפל בבקשה, יש צורך באישור קבלה ללימודים (לא אישורי רישום או תשלום ללימודים, או קבלה ללימודים על תנאי). פרט למקרים חריגים, המדור לא מאשר בקשות לקיצור שירות לצורך מכינה.

1 Comments found

  1. הי יהישיבה הגישה לי קצרש חירום ועדין לא קיבלנו מענה עבר שבןע וחצי. הלל אלקסלסי מ.א 8638292 ישיבת איתמר

הוסף תגובה