ישראל מסלנט 24, תל אביב רעננה http://www.ypt.co.il/ 0733822095 hesderypt@gmail.com הרב יובל שרלו, הרב תמיר גרנות, הרב איתמר אלדר תשנ"ח (1998) וארשתיך לי לעולם (שרלו, 1996) https://www.ypt.co.il/4656, דברים: אמונה, אדם, עם (הרב תמיר גרנות 2020) https://www.ypt.co.il/4657, עיוני אי"ה (הרב גיל דביר 2018) https://www.ypt.co.il/4654 זיו שטיינר: 054-339-3118 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "אורות שאול"

על22-אוקטובר-2018 בתוךגוש דן

"וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'"

בשתי מילים

הישיבה שואפת להיות בית תורני ליחידים ולחבורות עובדות ד', העוסקות בלימוד תורה מעמיק ובבניין האישיות הדתית והמוסרית. הישיבה ממוקמת במרכז הארץ מתוך שאיפה להצבת התורה במוקד החיים האישיים והציבוריים.

חזון

הישיבה מבקשת להצמיח חבורות של עובדי ד', העוסקים בתורה בעבודה ובגמילות חסדים, בשמחה, בדביקות ובשכל טוב. היא עוסקת בהצמחת סולם המוצב ארצה, באנושיות ובמוסריות, שראשו מגיע השמיימה – בגידול תלמידי חכמים לומדי תורת ארץ ישראל, אנשים בעלי ראיה כללית, רחבת אופקים ומורכבת, היודעים לחבר מוח ולב, בחיבור של למדנות ישיבתית מעמיקה עם עבודת ה' כגון תפילה ועבודת הנפש בדרך החסידות, ולהצמיח אנשי תורה ועבודה שיהיו קשורים כל חייהם בעולם התורה ויהוו את שדרת קיומו, ושיהיו מסוגלים להשפיע על זהותה היהודית והמוסרית של מדינת ישראל.

הלימוד

בישיבה עוסקים בלימוד התורה על כל מקצועותיה, גמרא ותנ"ך, הלכה ואגדה, הגות וחסידות. אנו משתמשים בכל היקף הכלים המאפשר להצמיח את האורות בלימוד הגמרא, מהלימוד הישיבתי הקלאסי בעיון עמוק, דרך שילוב כלים ספרותיים ואקדמיים ועד לחיפוש היבטים רוחניים ומשמעותיים בלימוד. כל אלו כחלק מהחיפוש אחר תורת ארץ ישראל. בישיבה ניתן ללמוד גם הלכה לצורך הסמכה ללימודי רבנות כתכנית מקבילה לשיעורים המבוגרים. כמו כן, ישנו עיסוק נרחב בסוגיות ציבוריות, כגון: שאלות מוסר ומלחמה, רפואה, אתיקה וסוגיות של רבונות ולאומיות בדורות של גאולה – במבט תורני-הלכתי.
אחד מחידושיה הגדולים של הישיבה היא הצעת מסלולים שונים ללימוד תורה כבר משיעור א (בחלק מהיום) ובמיוחד לבוגרי צבא (משיעור ד' בהסדר, ובוגרי צבא במסלולים אחרים), ביניהם מסלולים של אמונה ותנ"ך כנושא העיקרי של הלימוד, במסגרת בית המדרש 'שערים' הפועל בתוך הישיבה.

מעורבות בקהילה

הישיבה רואה את תרומת הבחורים לקהילה בצורות שונות ובדרכים מגוונות כחלק בלתי נפרד מעולמה של הישיבה.

ראשי הישיבה

הרב יובל שרלו, הרב תמיר גרנות, הרב איתמר אלדר – ראש בית המדרש 'שערים' לאברכים ולתלמידים בוגרי צבא

שיעורי הישיבה:

https://www.ypt.co.il/1369

ספרים:

וארשתיך לי לעולם (שרלו, 1996) https://www.ypt.co.il/4656, דברים: אמונה, אדם, עם (הרב תמיר גרנות 2020) https://www.ypt.co.il/4657, עיוני אי"ה (הרב גיל דביר 2018) https://www.ypt.co.il/4654

שבוע ישיבה:

https://www.ypt.co.il/1489

אחראי שבוע ישיבה:

זיו שטיינר: 054-339-3118 | שלח וואטסאפ