הראשונים 22 גבעת אולגה חדרה גבעת אולגה 0773320270, 0775154142, 0543331369 0774701861 yeshivat.hadera@gmail.com הרב אפרים ג'יאמי נחשון ברייטברט 058-5221215 ישיבות הסדר-שילובים

ישיבת הסדר "גבעת אולגה"

על13-אוקטובר-2018 בתוךשרון

בשתי מילים

בסייעתא דשמיא בישיבה בגבעת אולגה יש כמאה חמישים בחורים, כן ירבו, עוד כשלושים אברכים וכן קבוצה של בוגרי צבא. ברוך ה' זכינו לצוות רמים מגוון וזאת ברכה גדולה ונותן כח עצום!

הישיבה היא 'ישיבה גבוהה' עם אפשרות למסלול הסדר (במתכונת "שילובים").

הישיבה ממוקמת בגבעת אולגה שהיא שכונה בעיר חדרה, לא רחוק מחוף הים ומתחנת הכח, אנחנו בעולם התורה תמיד משתדלים להיות תחנת הכח הרוחנית של עם ישראל.

הישיבה משתדלת לחבר את הבחורים לעומק אור התורה ועל ידי כך בונים הבחורים את אישיותם. האופי היותר מיוחד של הישיבה הוא חום, חיבוק ואמון בתלמידים! דבר זה יוצר אווירה מאוד משפחתית, ובנוסף, יש ייחודיות וגיוון בסגנון התלמידים אצלנו, שחלקם הם בחורים שלולא הישיבה היו מגיעים למכינות או ישירות לצבא, ובזכות הישיבה הם גדלים בתורה עוד ועוד. המייחד והמאחד את כולם זה הרצון להתגדל!

בנוסף, כחלק מבניין האישיות תלמידי הישיבה עוסקים גם בפעילות קהילתית. הבחורים בשיעור א' ובשיעור ב' חונכים תלמידים מהעיר חדרה ולומדים איתם. כמו כן, קבוצות של תלמידים מגיעות לישיבה לשיחות חיזוק, לאמירת סליחות וכדומה.