הר ברכה ד.נ. לב השומרון 44835 הר ברכה http://www.yhb.org.il/ 02-997-4836 02-9974603 office@yhb.org.il הרב אליעזר מלמד תשנ"א סדרת פניני הלכה, סדרת בינה לעיתים, ספרי ר' צדוק, ביאורים על כתבי הרב קוק, בירורי אמונות ברמב"ם. מנחם: 054-315-7785 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "הר ברכה"

על06-אוקטובר-2018 בתוךשומרון

בשתי מילים

ישיבת הר ברכה הוקמה בשנת ה'תשנ"א (1991) על ידי הרב אליעזר מלמד, המשמש כראש הישיבה. כיום לומדים בישיבה בכל המסגרות כ-250 תלמידים ואברכים.

חזון

ישיבת הר ברכה שואפת להצמיח תלמידי חכמים פוסקי הלכות המעורים היטב בחיי הציבור והמדינה, שיהיו למנהיגים הרוחניים של העם, וכן להעמיד מדענים ואנשי מעשה תורניים אידיאליסטים ששורשיהם נטועים עמוק בבית המדרש והם מגשימים בכל חייהם חזון של תיקון עולם תוך המשך התפתחות בתורה בעומק וביצירתיות.

סגנון הלימוד

גמרא – עיון
'גדול תלמוד שמביא לידי מעשה' (קידושין מ, ב) ועל כן במסגרת לימודי העיון מתחילים בלימוד המסכתות הקשורות לחיי היום יום של היהודי (מסכתות ברכות, שבת, חולין, כתובות, פסחים, מנחות, ועוד). הקפת הסוגיה מתחילה בגמרא ובשיטות הראשונים ומשתלשלת עד לאחרוני הפוסקים הלכה למעשה. בלימוד מושם דגש על ההבנה לעומק של טעמיהמצוות ויסודות ההלכה, וכך מקיף הלומד את כל יסודות התורה ורוכש לו כלים לחיות את חייו על פי התורה בשמחה ובשלמות אישית. ההבנה העמוקה והבירור היסודי של קשר התורה והחיים מאפשרים התקשרות עמוקה עם התורה והמצוות.

אמונה
בשנות לימודיו בישיבה מקיף התלמיד את מכלול יסודות האמונה, הן דרך לימוד תנ"ך בעמקות והן בלימוד גדולי האמונה הישראלית, כספר הכוזרי, מסילת ישרים, המהר"ל וגדולי החסידות. לימודי האמונה מתייחדים גם בלימוד מעמיק ושיטתי של תורת מרן הרב קוק זצ"ל. בין שיעורי האמונה היחודיים לישיבה: שיעור שבועי בהיסטוריוסופיה יהודית, ועיון מתקדם ביסודות הפילוסופיה כמבוא ללימוד שלם של תורת הרב קוק. מתוך היקף השיעורים ורוחב היריעה האמונית בונה התלמיד את עולמו הרוחני בצורה בהירה ושלימה.

תנ"ך
התנ"ך הוא הבסיס והשורש החי לתורה שבעל פה. על פי מצוות ידיעת התורה בשלימות מכוונת הישיבה את תלמידיה ללמוד את התנ"ך כולו במסגרת שיעורי העיון בתנ"ך, וכך רוכש התלמיד בקיאות מקיפה והבנה עמוקה בכל ספרי התנ"ך.

מסלולי המשך

כולל רבנות –
הכולל מונה קבוצת אברכים, כשהוא מתמקד בלימודי ההלכה, לצורך קבלת סמיכה מהרבנות הראשית.
חיבור בין התורה לחיים האישיים והלאומיים בדורנו.

מכון הוראה –
המכון מקנה אפשרות לתעודת הוראה ואפשרות להרחבה לתואר ראשון בתחומי תנ"ך ותושב"ע.

תוכנית שילובים –
המאפשרת ללומדים, שסיימו את מסלול ההסדר, ללמוד מקצוע אקדמי במכללת יהודה ושומרון, תוך כדי לימוד בישיבה.

בוגרי הישיבה

בוגרי הישיבה משתלבים בעשיה התורנית, החינוכית והלאומית. בישיבות, בבתי ספר, בבנין הארץ, בצבא ובתחומי התקשורת והמקצועות החופשיים. לישיבה בהר-ברכה חלק מרכזי בפיתוח היישוב, אחוזים גבוהים מבוגריה קובעים בו את בתיהם, ביניהם רבנים, מחנכים, מהנדסים בתחומים שונים ופעילי ציבור.