קרית הישיבה, הר ברכה 4483500 הר ברכה https://www.yhb.org.il/ 02-9974836 02-9974603 office@yhb.org.il הרב אליעזר מלמד תשנ"א סדרת פניני הלכה, המסורת היהודית, סדרת בינה לעיתים, ספרי ר' צדוק, ביאורים על כתבי הרב קוק, בירורי אמונות ברמב"ם, אגרות הראי"ה אביעד עזר: 050-6863883 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "הר ברכה"

על06-אוקטובר-2018 בתוךשומרון

חזון

ישיבת הר ברכה שואפת להצמיח תלמידי חכמים פוסקי הלכות המעורים היטב בחיי הציבור והמדינה, שיהיו למנהיגים הרוחניים של העם, וכן להעמיד מדענים ואנשי מעשה תורניים ואידיאליסטים אשר שורשיהם נטועים עמוק בבית המדרש והם מגשימים בכל חייהם חזון של תיקון עולם תוך המשך התפתחות בתורה בעומק וביצירתיות.

סגנון הלימוד

גמרא

'גדול תלמוד שמביא לידי מעשה' (קידושין מ, ב) ועל כן במסגרת לימודי העיון מתחילים בלימוד המסכתות הקשורות לחיי היום יום של היהודי (מסכתות כמו ברכות, שבת, חולין ועוד). הקפת הסוגיה מתחילה בגמרא ובשיטות הראשונים ומשתלשלת עד לאחרוני הפוסקים הלכה למעשה. בלימוד מושם דגש על ההבנה לעומק של טעמי המצוות ויסודות ההלכה, וכך מקיף הלומד את כל יסודות התורה ורוכש לו כלים לחיות את חייו על פי התורה בשמחה ובשלמות אישית. מתוך ההבנה העמוקה והבירור היסודי של קשר התורה והחיים  האדם מתקשר בצורה מעמיקה יותר אל התורה והמצוות.

הלכה

כהמשך לשיטת הלימוד, לומדים בישיבה סדר הלכה במהלך סדר הצהריים. מטרת הלימוד היא להקיף בזמן קצר של כשלוש שנים בצורה טובה ומעמיקה את כל ההלכות הנוגעות לחיי המעשה ע"י סדרת פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד, ראש הישיבה.
בנוסף, מידי ערב, הרב מלמד מעביר שיעור הלכה בישיבה לכלל התלמידים ואחר כך השיעור עולה גם ליוטיוב.

אמונה

בשנות לימודיו בישיבה מקיף התלמיד את מכלול יסודות האמונה, הן דרך לימוד תנ"ך בעמקות ובבקיאות (יש תוכנית לימוד פרק יומי בתנ"ך ובתוך שנתיים מקיפים את כל התנ"ך) והן בלימוד גדולי ספרי האמונה הישראלית כמו ספר הכוזרי, מסילת ישרים, המהר"ל וגדולי החסידות. לימודי האמונה מתייחדים בלימודם המעמיק והשיטתי של תורת מרן הרב קוק זצ"ל. בין שיעורי האמונה היחודיים לישיבה: שיעור שבועי בהיסטוריוסופיה יהודית, ועיון מתקדם ביסודות הפילוסופיה כמבוא ללימוד שלם של תורת הרב קוק. מתוך היקף השיעורים ורוחב היריעה האמונית בונה התלמיד את עולמו הרוחני בצורה בהירה ושלימה.

מסלולי המשך

כולל רבנות

הכולל מונה קבוצת אברכים, כשהוא מתמקד בלימודי ההלכה, לצורך קבלת סמיכה מהרבנות הראשית.
חיבור בין התורה לחיים האישיים והלאומיים בדורנו.

מכון הוראה

המכון משלב לימודים בישיבה ביחד עם לימודי תואר ראשון בחינוך.

תוכנית שילובים

התוכנית מאפשרת ללומדים, שסיימו את מסלול ההסדר, ללמוד מקצוע אקדמי כפי נטיית ליבם והתאמת כישוריהם, ובמקביל להמשיך לשקוד על לימוד התורה. בתוכנית שילובים יש מעל 100 סטודנטים ויש לה רב אשר למעלה מ25 שנה מלווה את הבחורים לאורך שנות לימוד התואר.

בוגרי הישיבה

בוגרי הישיבה משתלבים בעשיה התורנית, החינוכית והלאומית. בישיבות, בבתי ספר, בבניין הארץ, בצבא ובתחומי התקשורת והמקצועות החופשיים.