רח' בירנית 1 ת.ד. 17676 כרמיאל http://www.ykarmiel.co.il 04-988-3207 04-988-3207 okarmiel@gmail.com הרב יעקב ידיד ה'תשס"ד אלישיב לנגה 058-4860068 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "כרמי אל"

על28-ספטמבר-2018 בתוךצפון

בשתי המילים

הישיבה בכרמיאל מטרתה לגדל תלמידי חכמים, לומדי תורה ויודעי תורה, הנושאים באחריות על תורתם ועמם.

בישיבה לומדים גמרא בעיון ובבקיאות, בלימוד בחברותות ובשיעורים. מודגשים גם לימודי האמונה, סדר אמונה ושיעורי אמונה מדי יום, על ידי רבני הישיבה ומחוצה לה. חבורות, ושיעור כללי הם חלק ממסגרת הלימוד. האווירה המשפחתית בישיבה, הדאגה לכל אחד, להתקדמותו ולהתפתחותו הרוחנית והאישית, הליווי על ידי הרמי"ם והאברכים הוא אבן דרך משמעותי במסעו הרוחני.

כרמיאל היא העיר הגדולה והמתפתחת בגליל, עיר צעירה, הרבה נוער ומשפחות בתחילת הדרך, היא צומת דרכים מבחינת עבודה, והיא גדלה ומתעצמת כל הזמן. ישיבתנו היא הישיבה הגבוהה והמוסד התורני הגבוה היחיד בעיר. משימתנו כאן גדולה וחשובה, 23 משפחות הגרעין התורני (כן ירבו), שותפות לבית המדרש שבישיבה, והאחריות על ישראל ותורתו, ואהבת ישראל, אינם פיסקה בספר, אלא דרך חיים מורגשת ונלמדת. הישיבה בתהליכי קבלה כישיבת הסדר מן המניין.