שדמות מחולה ד.נ. עמק בית שאן מיקוד - 1093200 שדמות מחולה https://www.ybikah.com/ 04-6099726 04-6581940 yshadmot@gmail.com הרב שלמה רוזנפלד ה'תשנ"ד הרב משה בן שימול, ר"מ שיעור א' 054-4494719 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "שדמות נריה"

על28-אוגוסט-2018 בתוךבקעת הירדן

אודות הישיבה

הישיבה הוקמה בישוב שדמות מחולה, בצפון בקעת הירדן, לאורו ושליחותו של הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל, כדי להוות מגדל אור של תורה וקודש לחבל ארץ מיוחד זה, והכל מתוך תורתו של מרן הרב קוק זצ"ל, רבו הגדול.
הלימוד בישיבה נע סביב שני תהליכים מקבילים: האחד, לימוד הגמרא. לימוד הגמרא מתמקד בשלבים הראשונים בלימוד יסודי ומעמיק שמאפשר לבחור לקנות עצמאות בלימוד ובניין קומה נוספת על הנלמד בישיבות התיכוניות. עם השנים מוסיפים הבחורים קומה נוספת בעיון ובהבנת עומק דברי קודשם של חז"ל. במקביל ישנם הפונים ללימוד הסוגיות אליבא דהלכתא עד המסקנות ההלכתיות.

הנתיב השני, הוא לימוד ובירור אמוני. דורנו דור גאול בנפשו וברוחו, ומזונו הרוחני תובע הבנות ועומקים נוספים, דור ששואל ותובע תשובות בהירות ועמוקות גם יחד שבונות עמוד שדרה רוחני חזק וחיבור לחיי אמונה תוך שמחה וחיות. לשם כך אנו משתדלים בעז"ה לעסוק בסוגיות וספרי אמונה הבונים עולם אמונה המרווה את צמאון ותביעת הדור. זה הזמן לשאול שאלות, לחתור להבנה, להזדהות, להתחבר ולבנות רצונות איתנים נוכח אתגרי החיים.

כמובן בית המדרש עסוק במקביל במרחבי התורה כולה: תנ"ך, הלכה, מידות וחסידות, כל תלמיד ע"פ נטיית ליבו וחפצו האישי. מטרתנו היא להעמיד דור של אנשי קודש שהתורה והמידות הטובות יהיו נר לרגליהם בבניין משפחתם, בחינוך ילדיהם, בשירותם הצבאי ובכך שיראו ערך ושליחות בכל תחום שיבחרו לפנות אליו לאחר שנותיהם בישיבה. מי בחינוך ובהוראה ומי בכל תחומי החיים לתקן עולם במלכות שדי. ובמילים פשוטות- להיות אנשים גדולים. כאלה שעושים הכל בגדלות.

ליבו של בית המדרש שלנו הוא השמחה והחיבור בין כל יושביו. העין הטובה, השמחה, החברות והנעימות היא שמאפשרת לכל אחד למצא את מקומו ולחשוף את הטוב, היופי והקודש שבו. רה"י, הרמי"ם והתלמידים כולם רואים זה בזה שותפים לדרך הגדולה ולשליחות הכלל ישראלית שבלימוד התורה ובאחיזת הארץ דווקא מתוך תורה ואמונה. קשר מיוחד נרקם בין תושבי הישוב והישיבה, משפחות מרבות לארח בחורים לסעודות שבת, לימוד עם ילדי הישוב ועם "בעלי בתים" במסגרת כולל מבוגרים.

מוזמנים בשמחה לפגוש ולהרגיש את הגוון המיוחד של תורה ושמחה עמוקה במרחב נופי הבקעה, המרחיבים את הלב.

טלפון אחראי תלמידים: הרב משה בן שימול, ר"מ שיעור א' 054-4494719

דרכי הגעה

קו אגד 961 , 966 מירושלים ומבית–שאן.