רח' הנביאים 44 אזור י' 77473 (ליד מתנ"ס י') אשדוד http://www.yeshivand.org.il 08-993-4361/2/3 08-993-4364 Rachel@yeshivand.com הרב דוד גבריאלי 130 ה'תשל"ה גבי סנדי ‏‪0527091839‬‏ ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "נווה דקלים"

על22-ספטמבר-2018 בתוךדרום

מגוש קטיף לאשדוד

לאחר חורבן גוש קטיף התארחה ישיבת ההסדר נווה דקלים ת"ו באופן זמני ביב"ע "בית יהודה" בכפר מימון. בתחילת חודש טבת עברה למשכנה החדש בעיר אשדוד. מתוך הבנה "שהדרך חזרה לגוש קטיף ולארץ ישראל כולה עוברת דרך אשדוד", הוי אומר דרך עם ישראל.

אודות הישיבה

ביסוד משנתה של הישיבה עומדת 'תורת ארץ ישראל' במובנה הכולל. ראשית, בלימוד התורה, נלמדים המקצועות השונים של התורה, גמרא בעיון ובבקיאות, הלכה ומדרש, אמונה ותנ"ך, חסידות ומוסר. תורת ארץ ישראל מאחדת בין רבדים ותחומים שונים. כך בישיבה, סוגיות הגמרא נלמדות על סברותיהם הרוחניות והמוסריות – איחוד התורה והאגדה. הישיבה מחנכת לאיחוד בין התורה והחיים, אין התורה, הרוח והנשמה סותרים את רובד החיים הקשור לגוף ולחומר, ארץ ישראל במהותה מגלה את הקדושה שבחיים. לכן הישיבה מגדירה שהיא לא נועדה לגדל ולהצמיח רק רבנים, אלא כל אחד ואחד ראוי להיות 'בעל בית תלמיד חכם' כלשונו של הרב קוק, ולכך הישיבה שואפת ומרחיבה את שורות תלמידיה.