ישיבת הסדר "שבות ישראל"

על25-אוגוסט-2018 בתוךאפרת

בשתי מילים

מן הוותיקות שבישיבות ההסדר – מציינת 30 שנה להיווסדה. הישיבה שוכנת ביישוב, שהוקם על–ידה בשנת ה'תש"מ, אפרת שבגוש עציון.

לימוד תורה – הישיבה מתמקדת בלימוד גמרא בעיון אך מתקיימים שיעורים נוספים בתחומי האמונה, המחשבה, תנ"ך, כתבי הרב קוק וחסידות.

ראשי הישיבה

הרב יהושע בן מאיר – מייסד הישיבה, תלמיד הרש"ז אויערבך ותלמידו המובהק של הרב אברהם שפירא זצ"ל. מעביר שיעור בעיון בגמרא, בתנ"ך, בכתבי הראי"ה, במשפט עברי ובנושאי צבא והלכה בעקבות ניסיונו הצבאי הפיקודי. בספרו "היתר מכירה או אוצר בית דין" שיצא לאחרונה, מוכיח הרב כי אוצר בי"ד הינו היתר דחוק.

הרב שבתי רפפורט – נכדו של ר' משה פיינשטיין זצ"ל ומו"ל את כתביו האחרונים. מעביר שיעור בעיון בגמרא, בתנ"ך, בחסידות ובנושאי הלכה ורפואה. מאמרים פרי עטו מצויים בקובץ מאמרים הקרוי "קובץ שפתי כהן". אינטרנט – מאמרים רבים של ראשי הישיבה מצויים באתר האינטרנט של הישיבה.

גוש עציון 9043300 גבעת הדקל אפרת http://www.ysi.org.il/ 02-99336-30 02-9933640 office@ysi.org.il הרב יונתן רוזנצוויג 60 ה'תשל"ז מאיר קייקוב 052-8119285 ( 285 ב"גרופ") ישיבות הסדר

ראה ישיבות הסדר נוספות