ת"ש


ת"ש

1 תגובות בתוך ,

הקדמה מדור בני"ש אינו מטפל בבעיות ת"ש, ולכן יש לפנות למשקיות הת"ש בלבד תא בני"ש במדור ת"ש מיטב, אחראי בין היתר על טיפול ת"ש לאוכלוסיית בני הישיבות הנמצאים בתקופת השל"ת...
קרא בהרחבה