הנחיות דחיית גיוס לתלמידי שמינית

בקשה לדחיית גיוס – שמינית:

את בקשת הדחייה יש לשלוח למייל benish@digital.idf.il

זמן הגשת הבקשה הינו עד פורים. תלמיד אשר לא יגיש את הבקשה בזמן לא יוכל לדחות גיוסו!

אחריות התלמיד: לשלוח בעצמו את הטופס האישי, לבדוק בקיוסק האישי שהבקשה נקלטה, להנפיק את האישור שהוא רשום כמועמד ללימודים תורניים מהאינטרנט באתר "עולים על מדים", ולהעבירו למזכירות הישיבה התיכונית/תיכון. את האישורים הנ"ל עליו לשמור ולהביאם לישיבה הגבוהה בשנת הלימודים הבאה.

בכל מקרה של בעיה /בירור- מומלץ לפנות במייל מוקדם ככל האפשר לאיגוד (הסדר\גבוהה) הרלוונטי
שימו לב- תלמיד אשר לא תהיה ברשותו הוכחה בכתב כי דחה את גיוסו- עשוי למצוא עצמו מגויס בשנה הקרובה ללא אפשרות ערעור!

ימי סיירות, גיבושים ומיונים:

  • ימי סיירות: ניתן לגשת לימי סיירות גם למי שמעוניין לדחות את גיוסו. תלמיד שלא מעוניין לגשת כעת ליום סיירות בגלל כוונתו ללמוד בישיבה- תישמר לו הזכות לקבלת יום סיירות בעתיד.
  • גיבושים: תלמיד שהגיש בקשת דחית גיוס לצורך לימודים בישיבה בשנה הבאה וירצה לעשות גיבוש (צנחנים, מטכל, שייטת, חובלים, אגוז וכו' ) עוד השנה, יתבקש לחתום ויתור על דחיית הגיוס, ויגויס בשנה הקרובה ולכן מומלץ שלא לגשת לגיבושים אלו כעת. מאידך, תלמיד שקיבל זימון לגיבוש ולא ניגש כי הוא דוחה את הגיוס לצורך לימודים בישיבה – תישמר לו הזכות לקבלת גיבוש בעתיד.
  • קבלה לתכנית תלפיות: מאפשרת דחיית גיוס בשנה בלבד וגיוס בסוף השנה, ובתנאי שהוגשה למיטב בקשת דחיית גיוס.
  • מיונים לעתודה אקדמאית: ניתן להמשיך מיונים לעתודה במקביל לדחיית הגיוס. בעת הקבלה לעתודה יידרש התלמיד להחליט אם לוותר על מעמדו כבן ישיבה ולהמשיך בעתודה או לאו.

מי שזומן ליום סיירות בזמן הקרוב (ינואר) ורוצה לגשת, יכול לגשת ולאחר מכן (בין אם עבר ובין אם לא) לדחות את גיוסו לצורך לימודים בישיבה , אם עדיין לא דחה.
מי שאינו מעוניין לגשת ליום סיירות, בגלל שדחה את גיוסו לצורך לימודים תורניים כנדרש, גם אם לא הודיע מראש על רצונו לדחות את הגיבוש למיטב, תישמר לו הזכות ליום סיירות בעתיד.