פרקי השירות הפעיל

מעמד חיילי בני"ש בפרקי השירות הפעיל זהה למעמדם של חיילים המשרתים שירות חובה רגיל בצה"ל.
בתקופת פרקי השירות הפעיל תשרת שירות פעיל ביחידות הסדירות של צה"ל.

משכי שירות

סה"כ משך השירות לחיילי "הסדר" הוא 44 חודש בהתאם למסלול הצבאי המפורט:
1. של"ת מוקדם – עד 12 חודשים
2. שירות פעיל –17 חודשים.
3. של"ת אחרון –תקופה אשר תשלים לסה"כ 44 חודשי שירות חובה.

תהליך המיון והשיבוץ

תהליך המיון והשיבוץ לשירות פעיל מאפשר לשתף את החייל המיועד לשירות פעיל בהחלטה לגבי גיוסו העתידי לחיל/יחידה בהתאם להעדפותיו בכפוף לצרכי הצבאי ונתוניו האישיים.
חיילי הסדר המיועדים להתגייס עוברים מיון רפואי ליח"ש (יחידות השדה) ולכלל צה"ל בטרם גיוסם. להלן פירוט שני התהליכים העיקריים אשר מתבצעים לפני השירות הפעיל: מיונים רפואיים ומילוי שאלוני העדפות.

מיונים רפואיים

על מנת שנוכל להתאים את אופי שירותך בצורה המיטבית, אנו מאפשרים לך למלא שאלון רפואי טרם גיוסך (מצורף בנספחים).
שאלון זה משקף את מצבך הרפואי וכולל סעיפים המתייחסים לעברך הרפואי ומצבך הבריאותי בהווה.
בשאלון זה עליך לציין בקשות להעלאת/הורדת פרופיל או לקבלת אישור רפואי חריג שאינו תואם את הפרופיל הרפואי אשר נקבע לך. על כן, נא התייחס אליו ברצינות הנדרשת מבלי להחסיר פרטים חיוניים.
השאלון נבדק ע"י רופא צבאי ועל פיו נקבעת כשירותך לשירות.
במידה ויימצא כי מצבך הרפואי דורש בירור רפואי נוסף תזומן ל"מיטב" לשם בדיקה רפואית.
הבדיקה הרפואית תתקיים כ-4 חודשים לפני מועד גיוסך וזאת ע"מ לתת את המענה הרפואי הטוב ביותר –
רופא ממיין —> רופא מומחה —> וועדה רפואית בזמן קצר.

איתור וגיוס ליחידות התנדבות והיחידות הממיינות

במסגרת המסלול חיילים בשל"ת מוקדם רשאים לבקש לבצע מיון ימי שדה (הנקרא גם "יום סיירות"), גיבושים ומיונים ליחידות ההתנדבות השונות בתיאום עם מדור בני"ש ובכפוף לפקודות הצבא.
חייל הנמנה על מסלול ההסדר יחתום על טופס בדבר עזיבת מסלול ההסדר כתנאי לביצוע גיבוש לאחת מיחידות ההתנדבות והיחידות הממיינות במודל הסיירות (סיירת מטכ"ל, שלד"ג, 669, טייס, שייטת 13, חובלים, צוללות). יובהר, כי חתימת הויתור תתבצע כתנאי לביצוע הגיבוש, ללא שום קשר לתוצאותיו.
חייל המעוניין לבצע יום שדה אינו חותם על עזיבת מסלול, החתימה תתבצע בפתיחת הגיבוש בלבד.

מסלול העתודה האקדמית

חייל אשר החל בתהליכי רישום לעתודה אקדמית בשלב המלש"ב ומעוניין להמשיך להתמיין יפנה בבקשה למדור בני ישיבות שיתאם את המשך מיוניו מול מדור עתודות ושוחרים במיטב.
חייל אשר טרם החל את מיוניו לעתודה האקדמית ישלח בקשה למדור בני"ש המתארת מה המקצוע אותו מעוניין ללמוד בצירוף ציוני הבגרות והפסיכומטרי, המידע יועבר למדור עתודות ושוחרים שינחו ישירות את החייל מה עליו לעשות בהמשך.

נציין, כי בתקופת השל"ת על החייל ללמוד לימודי ישיבה ולכן את מבחן הפסיכומטרי עליו היה לבצע מראש, טרם כניסתו לישיבה.

שאלוני העדפות

כחודשיים לפני הגיוס יישלחו לישיבתך שאלוני העדפות. חשוב לציין כי לכל גיוס שאלוני העדפות שונים ואלו נקבעים בהתאם לצרכי צה"ל. לפיכך, יש לוודא כי בידך שאלון ההעדפות העדכני ביותר.
את שאלון ההעדפות יש לקרוא בעיון רב ולמלא בהתאם להוראות אשר מצוינות בו. מדור בני"ש לא יתחשב בהעדפות חייל אשר מילא את שאלון העדפות שלא בהתאם להוראות וישבצו אותו ע"פ צרכי הצבא.

למען הסר ספק, במידה ולא נוכל לשבצך בהתאם להעדפתך הגבוהה נשתדל ונתאמץ לשבצך בהתאם לדירוג העדפותיך, אולם חשוב לציין כי שיבוצך יוחלט בהתאם לצורכי הצבא, כאשר הערך המוביל הינו ישיבת החייל (ביעדי החי"ר והאג"ם בלבד).

מועדי חלוקת השאלונים וימי המיון הרפואי אינם קבועים ולכן יש להתעדכן מול מדור בני"ש/מזכירות הישיבה/איגוד ישיבות ההסדר.

1. שיבוץ חי"ר

כל החיילים מאותה הישיבה אשר שובצו ליעד לחימה קדמי (גולני/גבעתי/נח"ל/כפיר/הנדסה קרבית/איסוף קרבי) ישובצו לאותה חטיבה שבה שובצה הישיבה. שיבוץ הישיבה לחטיבה מתבצע ע"י מדור בני"ש על בסיס צדק ישיבתי.
בנוסף, חיילים המתאימים לכך רפואית ומעוניינים לגשת לגיבוש לחטיבת הצנחנים יירשמו דרך מזכירות הישיבה ויזומנו לגיבוש דרך מדור בני"ש. חייל שהתקבל לחטיבת הצנחנים יהיה מחוייב להתגייס לחטיבה, במידה ואינו מעוניין, ישובץ עפ"י צרכי צה"ל ולאו דווקא עפ"י השיבוץ הישיבתי.

2. שיבוץ אג"ם

כל החיילים מאותה הישיבה אשר שובצו למערך האג"ם (חיל השריון/חיל התותחנים) ישובצו לאותו היעד אליו שובצה הישיבה. השיבוץ לאג"ם מתבצע ע"י מדור בני"ש על בסיס חיילים כשירי אג"ם ו/או חיילים נוספים שאותרו.
בנוסף, חיילים המעוניינים לכך יוכלו להירשם דרך מזכירות הישיבה למיונים לחיל הים (שייטת 3), החיילים ישובצו לחיל עפ"י החלטת גורמי האתור של חיל הים וע"י מדור בני"ש בהתאם לצרכי המערכת.

3. שיבוץ עורפי

שיבוצם של החיילים בעלי פרופיל עורפי הינו פרטני ואינו תלוי או קשור לישיבה בה הוא לומד. היעדים הינם מגוונים ומשתנים מגיוס לגיוס בהתאם לצרכי צה"ל. על כן, מזמן מדור בני"ש חיילים אלו לכנס הצגת היעדים אליו מגיעים נציגי היחידות השונות להסביר על התפקידים המוצעים לבני הישיבות- באותו הכנס החיילים ממלאים שאלוני העדפות ופוגשים בקצין מיון. לעיתים יזומנו החיילים למיוני המשך לתפקידים.

חייל בעל נתונים לגיוס קרבי המעוניין לרדת מלחימה לתפקיד עורפי מסיבות אישיות אינן רפואיות, יגיש בקשה מפורטת ומנומקת למדור בני"ש דרך איגוד ישיבות ההסדר ובקשתו תיבחן, בעת הצורך גם יזומן לשיחה אצל רמ"ד בני"ש.

שיבוץ לא במחזור המקורי

חיילים אשר יגויסו שלא במועד גיוס ישיבתם המקורי (עקב בקשת פרט), ישובצו בעדיפות שנייה לחיילים אשר גויסו במועד גיוסם המקורי.

יום הגיוס

כ45 יום טרם מועד תחילת השירות הפעיל יקבל החייל את מועד גיוסו ושיבוצו במסרון ובצו שיישלח לביתו.
ביום הגיוס יתייצבו בני הישיבות בלשכת הגיוס בתל השומר עם כלל הציוד הצבאי שברשותם וישלימו את ההליכים אשר לא עברו ביום החיול. ביום זה ייפגשו בקצין מיון אשר יאשרר את שליחתם ליעד. במידה ויש בעיה קריטית שמונעת מהחייל להתגייס ליעד או בתאריך אליו שובץ עליו לפנות למדור בני"ש טרם יום הגיוס ובהקדם האפשרי על מנת שיוכל לקבל טיפול הולם.

חיילים אשר יסרבו להתפנות ליעד בו הם שובצו יורחקו מהמסלול ביום גיוסם.

למעט ישיבות שיבקשו ויאושרו לכך מראש, החיילים יתחילו את שירותם במסגרת "מחלקת בני"ש" המורכבת מתלמידים בבני ישיבות בלבד.