כל היעדים משתנים מגיוס לגיוס!

קרבי:
כל חטיבות החי"ר
שריון
תותחנים
חיל הים
איסוף קרבי

עורפי:
מש"קי תכנון באכ"א
מש"קי תכנון בעיר הבה"דים
מש"קי מו"ר(מסורת ורוח –- דת)
משגיחי כשרות
משקי ת"ש
תיקשוב
מודיעין
תובלה