כשרות

Posted on 06-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

פקודת מטכ"ל 34.0102

1. המזון המסופק לצבא יהיה כשר.
2. מזון נחשב לכשר, אם הוא אינו אסור עפ"י תורת ישראל.
3. הרבנות הצבאית תקבע את סוגי המזון, שאין לספקם ליחידות הצבא מטעמי כשרות.
4. בשר, נקניק, דגים וכל סוגי שומן הנועדים לצבא טעונים הכשר מוקדם מטעם הרבנות הצבאית או האזרחית, לפני חלוקתם ליחידות.
5. אוכל, המוגש ע"י מוסדות אזרחיים במחנות צה"ל, יהיה כשר ויעמוד תחת פיקוח הרבנות הצבאית.
6. "תקנון הכשרות במטבחים צבאיים" מתפרסם בפ"מ 34.0103.
7. בכל מקרה שמתעוררת בעיה בקשר לכשרות במטבחים, שאין לה תשובה ברורה בתקנון הנ"ל, יש לפנות לרב הצבאי הקרוב ביותר.
8. בכל מקרה של פתיחת מטבח חדש ביחידה, חייב מפקד היחידה להודיע על מועד הפתיחה לרב הצבאי או לקצין הדת במפקדת העוצבה, לפחות חודש ימים לפני זמן הפתיחה.

הוסף תגובה