כתובת: מחנה תל השומר – שער קיראון

כתובת: רח' עומר אל כיאם 12, חיפה, מיקוד 33093 ד.צ. 01222, טלפון: 04-8600700, פקס: 04-8600301

כתובת: רח' יד ושם 22, שכונה ג', באר שבע, מיקוד 84419\ ד.צ. 01228, טלפון: 08-6298888, פקס: 08-6298870

כתובת: רח' רש"י 103, ירושלים, מיקוד 84419, ד.צ. 01224, טלפון: 03-73386666, פקס: 02-5007333

כתובת: רח' אלחדיף, טבריה, מיקוד 14200, ד.צ. 01231, טלפון: 04-6729888, פקס: 04-6729898