כחלק מהסדרת הליך קליטתך בישיבה, הנך נדרש למלא פרטים אישיים ולהסדיר תשלום חד פעמי, עבור מתן שירותי האיגוד בסך 350 ש"ח.

התשלום לאיגוד הינו עבור מתן שירותי האיגוד לחיילי ההסדר, הכולל בין היתר – טיפול בבקשת הסדרת המעמד ו/או טיפול בהליכי חיול ו/או גיוס לצה"ל, של תלמידי ישיבות ההסדר.

אין התשלום מותנה בקבלת אישור למסלול ההסדר (אישור משרד הביטחון), לא יהא החזר בגין דחיית אישור בקשת הצטרפות על ידי מוסדות הצבא מחמת כל סיבה שהיא.

שירותי האיגוד ניתנים לתלמידים באמצעות מזכירויות הישיבות, בלבד.

בסיום הליך הרישום והתשלום המקוון, האיגוד יפתח כרטיס תלמיד במערכת ממוחשבת.

להרשמה ותשלום לחץ כאן
איגוד ישיבות ההסדר אינו מטפל בתלמיד שלא הסדיר את התשלום לאיגוד.

לידיעתך – תשלום לאיגוד אינו מהווה ראיה ו/או אישור עבור רשויות הצבא להסדרת מעמדך ו/או קבלתך לישיבה.