עיון בפרשת השבוע

בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך