תנאים כלליים לשימוש עמותות, ארגונים ,עסקים, תורמים ולקוחות באתרים ובשירותים של פרוייקט

המופעל באמצעות "איגוד ישיבות ההסדר " ע.מ 580121580

איגוד ישיבות ההסדר, כתובתה ברחוב המלך גורג 54 מפעילה את האתר www.hesder.org.il

מסמך זה מהווה את התנאים הכלליים לשימוש עמותות, ארגונים ועסקים (להלן "בתי העסק") באתר ובשירותי גיוס הכספים של החברה. אנא קרא את התנאים בעיון.

יצירת קשר

בכל נושא ניתן לפנות אלינו בטלפון 02-6209010 או במייל office@hesder.org.il  

או בפקס 02-6221743

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

תרומות ניתנות לביטול בתוך 24 שעות ממועד ביצועם. יש לפנות אל בתי העסק בכתב עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות + שם תורם + תאריך ושעת ביצוע העסקה.

במקרה של רכישת מוצר/שרות שלא סופקו ע"י בית העסק, הלקוח זכאי לקבל את כספו בחזרה.

בתי העסק כפופים לחלוטין למדיניות החזרת המוצרים לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

אחריות החברה ואספקת המוצרים

בתי העסק ואו הנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.

בתי העסק מתחייבים לספק את המוצרים במסגרת זמן ההספקה שהובטח במעמד המכירה.

בתי העסק אינם אחראיים לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם.

הגבלת פרטיות

איגוד ישבות ההסדר פועלת להגנת ולשמירת פרטיך ופרטי האשראי שלכם. פרטים אלה נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI . פרטיכם ופרטי האשראי לא יועברו לצד ג'.