ת"ש

Posted on 04-01-2016 , by: dk בתוך , , 1 תגובות

הקדמה

מדור בני"ש אינו מטפל בבעיות ת"ש, ולכן יש לפנות למשקיות הת"ש בלבד

תא בני"ש במדור ת"ש מיטב, אחראי בין היתר על טיפול ת"ש לאוכלוסיית בני הישיבות הנמצאים בתקופת השל"ת בכל הקשור למתן אפשרויות סיוע ומענה לבעיות כלכליות, סוציאליות ומשפחתיות.

בפרק זה נפרט את סוגי הבקשות שניתן לטפל בהן בתקופת השל"ת ואת האישורים הנדרשים עבור בקשות הת"ש השונות.

חשוב לציין כי בתקופת השירות הפעיל ישנן בקשות ת"ש נוספות אותן ניתן להגיש והטיפול בהן יתבצע ע"י מש"קית הת"ש ביחידה הסדירה.

תשמ"ש (תשלומי משפחה)

תשלומי המשפחה מועברים ישירות לחשבון הבנק של ההורים או בת הזוג.

אישורים נדרשים לצורך ביצוע מבחן הכנסות ובחינת בקשה לתשמ"ש:

עבור הורים:
1. הורה/הורים עובדים – יש להציג תלושי משכורת עבור 3 חודשים אחרונים.
2. הורה/הורים שאינם עובדים – יש להציג פירוט קצבה המתקבלת מביטוח לאומי עבור 3 חודשים אחרונים (או חתימה בלשכת התעסוקה 12 פעמים).
3. תדפיסי בנק של ההורים עבור חודשיים אחרונים מתוך שלושה חודשים אחרונים.
4. פירוט אשראי של ההורים עבור חודשיים מתוך שלושה חודשים אחרונים.
5. תצלום ת.ז. של ההורה המוטב, בצירוף ספח ילדים.
6. פירוט אשראי שקלי/שערוך כללי (אישור המציג חסכונות/פיקדונות של המשפחה) – עבור כלל החשבונות.

עבור האישה:
1. צילום תעודת נישואין וצילום תעודת זהות+ספח ילדים.
2. תדפיסי בנק עבור חודשיים מתוך שלושה חודשים אחרונים של האישה ושלך – של כלל החשבונות.
3. אישור סגירת חשבון של אחד מבני הזוג במידה ולא מוצגים החשבונות של החייל ושל אשת החייל.
4. פירוט אשראי עבור חודשיים מתוך שלושה חודשים אחרונים של האישה ושלך – של כלל הכרטיסים.
5. פירוט אשראי שקלי/שערוך כללי (אישור המציג חסכונות/פיקדונות של המשפחה) – של כלל החשבונות.

אישה סטודנטית – אשת חייל סטודנטית זכאית לקבלת תשמ"ש רק במידה והחתונה התקיימה בזמן שאשת החייל הייתה בשנה ב' (או יותר). אשת חייל הלומדת בשנה ראשונה לא תהיה זכאית לתשמ"ש בשל היותה סטודנטית, ותתבקש לעבוד ולהרוויח שכר מינימום. יש להציג אישור לימודים של האישה המפרט לאיזה תואר לומדת, שנת לימוד, תאריכי תחילה וסיום של כל סמסטר בנפרד לא כולל תקופת מבחנים ושעות שבועיות של כל סמסטר בנפרד. (על אשת החייל ללמוד לפחות 16 שעות שבועיות על מנת לקבל תשמ"ש).

הערה – על מנת לקבל תשמ"ש בתקופת הפגרה שבין סיום סמסטר ב' ועד תחילת שנה"ל הבאה, על האישה לעבוד לפחות 160 שעות חודשיות או לחילופין לחתום בלשכת התעסוקה 12 פעמים ברציפות).

אישה בהריון – אשת חייל בהריון זכאית לקבל תשמ"ש החל מכניסה לשבוע 14. חשוב לציין כי בתאריך הכניסה לשבוע 32 יש לחדש את הבקשה וכמו כן, בתאריך לידת הילד/ה. ש להציג אישור רופא המציין תאריך מדויק בו התחילה האישה את השבוע ה-14 או ה-32 (גובה התשמ"ש משתנה לאחר כניסה לשבוע 32).

אישה עובדת – יש להציג: תלושי שכר של האישה עבור 3 חודשים אחרונים. חשוב לציין כי על מנת למצות כושר השתכרות על אשת החייל לעבוד לפחות 160 שעות חודשיות. במידה ואינה ממצה כושר השתכרות ע"י עבודה עליה במקביל להתייצב בלשכת התעסוקה כדורשת עבודה.

אישה בשרות לאומי או אישה חיילת – יש להציג אישור המציין תאריכי תחילה וסיום השרות ממוסד השירות הלאומי/קצין העיר בהתאמה.

הולדת ילד – יש להציג תעודת לידה ממשרד הפנים וספח ת"ז מעודכן של אשת החייל. חשוב לעדכן את מדור בני"ש בשינוי הסטאטוס המשפחתי לפני פתיחת הבקשה!

אישה החותמת בלשכת התעסוקה – יש להציג צילום מפת התייצבות, ולוודא כי מצוינים תאריכי ההתייצבות (על אשת חייל להתייצב לפחות 4 פעמים בחודש וליצור רצף של חתימות במפת ההתייצבות).
אשת חייל עולה חדשה – אשת חייל עולה חדשה הנמצאת בארץ עד שלוש שנים לכל היותר זכאית לתשמ"ש ללא דרישה למיצוי כושר השתכרות במידה והינה לומדת עברית באולפן או לומדת מקצוע. תוקף הזכאות הינו עד תום לימודיה באולפן או תום לימודי המקצוע.

משך הזכאות:

משך הזכאות לתשמ"ש תלוי במספר תלושי המשכורת ואישורים כלכליים המוצגים. כלומר:

תלוש משכורת אחד – תאושר זכאות לתשמ"ש עבור 3 חודשים.
שני תלושי משכורת – תאושר זכאות עבור חצי שנה.
שלושה תלושי משכורת – תאושר זכאות לשנה.

במקרים בהם יעלו נושאים חריגים באישורים שיוצגו תיבחן הבקשה למשך זמן ע"פ שיקול דעתה של קצינת הת"ש.

בעלות על רכב:

חשוב לציין כי בעלות על רכב או השימוש בו פוסלת זכאות לתשמ"ש למעט במקרים הבאים:

רכב נכה המשמש כאמצעי ניידות עבור המוטב והמוטב מקבל עליו קצבת ניידות מבטל"א (נדרשת הצגת אישור קצבת ניידות).

רכב שהוצג עבורו אישור מבוטל פירוק כלומר, הרכב יצא מכלל שימוש על ידי משרד התחבורה (יש להציג על כך אישור ממשרד הרישוי).

קטנוע עד 50 סמ"ק – נדרש צילום רישיון קטנוע.

מקרים בהם קיימת בעלות או שימוש ברכב לאור נסיבות אישיות, כלכליות או משפחתיות המצדיקות זאת. במקרים אלו ניתן יהיה להגיש בקשת תשמ"ש חריגה אשר תיבחן במרכז לשרות הפרט:

רכב מעסיק – מקרה בו המוטב מקבל רכב במסגרת תפקידו בחברה בה הוא מועסק ואין לו כלל הוצאות פרטיות על הרכב.

רכב של מעסיק עצמאי שהמוטב הינו בעל העסק. ניתן להגיש בקשה חריגה רק במידה והרכב מניב את הכנסת העסק (לדוג': משאית להעברת סחורה).

רכב שהכנסות המשפחה תלויות בו (לדוגמא: משפחה שמתגוררת בישוב ללא תחבורה ציבורית והדרך היחידה להגיע למקום העבודה הינה אך ורק באמצעות רכב).

במקרים של שימוש חד פעמי ברכב, תוך מתן הסבר המתאר את הנסיבות בגינן נדרש השימוש ברכב.

בנוסף ניתן להגיש תשמ"ש עבור משפחה שבבעלותה רכב במידה והיא עונה על שני קריטריונים המפורטים להלן יחד (א' + ב'):

הכנסה מעבודה (עליו לענות על אחד מהקריטריונים המפורטים להלן)

סכום הכנסות בני הזוג (ברוטו) (עבור תשמ"ש הורים/ נשוי) מעבודה עולה על 25% מהשכר הממוצע, קרי, הכנסתם המשותפת (ברוטו) גבוהה מהסכום האמור, בחודש אחד לפחות מהאישורים המוצגים.

במקרה בו הורי החייל הגיעו לגיל פרישה (גיל 65 עבור גבר, גיל 60 עבור אישה) – אזי סכום ההכנסות המשותפות (ברוטו) של בני הזוג נדרש להיות גבוה 17% מהשכר הממוצע. קרי, הכנסתם המשותפת (ברוטו) גבוהה מהסכום האמור, בחודש אחד לפחות מהאישורים המוצגים.

אפיון רכב (עליו לענות על אחד מהקריטריונים המפורטים להלן)

נפח מנוע עד 1300 סמ"ק, כאשר חלפו 7 שנים לפחות מתום שנת הייצור.

נפח מנוע עד 1600 סמ"ק, כאשר חלפו 12 שנים לפחות מתום שנת ייצור.

חסכונות:

חסכונות יילקחו בחשבון כחלק מההכנסה החודשית של המשפחה.

חשוב לדעת!

במידה והינך מתחתן או שנולד לך ילד בזמן השל"ת – יש לעדכן בכך את מדור בני"ש בהקדם, ולשלוח אליהם צילום תעודת נישואין/ תעודת לידה ממשרד הפנים על מנת שנוכל לטפל בבקשות הת"ש שלך. חשוב לוודא מולם שאכן הוזן לך הסטאטוס החדש בהתאם.
במידה ותפתח בקשה לתשמ"ש/ שכ"ד ויוזן עבורך הסטאטוס (כנשוי) במדור בני"ש באותו חודש של יום הנישואין, תהיה זכאי לתשמ"ש/ שכ"ד מיום זה. (במידה ואכן זכאי לכך עפ"י חוזה/ אישורים שהוצגו לתשמ"ש).
* זכאות לתשמ"ש תאושר מיום נישואין או יום פתיחת הבקשה או תחילת לימודים/ וכו' – המאוחר מביניהם!

פירוט

הסדר תשלומי משפחה נועד על מנת להעניק סיוע כלכלי לצורך קיום מינימאלי למשפחתך. תמיכה זו נובעת מתוקף חוק מדינה.

חשוב לציין כי הקריטריונים לבחינת הבקשה עשויים להשתנות מעת לעת ולפיכך גם שיעורי הזכאויות.

בבקשה זו נבחנת תקרת ההכנסות הכוללת של משפחתך ולפיה נקבעת הזכאות או אי הזכאות לתמיכה וכן מחושב גובה הסיוע החודשי.

הנך רשאי להגיש בקשה זו עבור הוריך או אחד מהם, באם הנך נשוי עבור בת הזוג.

תשלומי המשפחה מועברים ישירות לחשבון הבנק של ההורים או בת הזוג.

במידה והנך צפוי להינשא, באפשרותך לפנות למשרד ת"ש בני"ש על מנת להגיש בקשה לתשלומי משפחה סמוך למועד החתונה, זאת על מנת שזכאותך תיקבע מיום הנישואין.

שכר דירה (שכ"ד)

חייל נשוי המתגורר בדירה שכורה רשאי להגיש בקשה לקבלת השתתפות בהוצאות דמי השכירות.

אישורים נדרשים: חוזה שכירות מקורי וצילום תעודת נישואים.

יש לשלוח למשרד הת"ש העתק של חוזה השכירות המקורי, עם חתימה של השוכר והמשכיר על כל עמוד ולחתום על טופס שכ"ד.

חשוב לציין כי הקריטריונים לבחינת הבקשה עשויים להשתנות מעת לעת ולפיכך גם שיעורי הזכאויות.

חייל השוכר דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה או חייל שזכאי לתשמ"ש יהיה זכאי לשכ"ד בסך 50% מהתקרה.

זכאות לשכ"ד תאושר מיום גיוס/ תאריך תחילת חוזה/ יום נישואין/ יום פתיחת בקשה- המאוחר מבניהם!

היתר עבודה פרטית
ע"פ פקודה, ניתן לאשר הע"פ ללא בחינת מצוקה כלכלית לחיילים במסלול בני"ש.

אישורים נדרשים:
טופס מעסיק חתום ע"י המעסיק, ר' הישיבה ואיגוד ישיבות ההסדר, ובו פירוט סוג העבודה, שעות העבודה וימים מסודרים.

חשוב! לא יינתן היתר עבודה פרטית לחייל המבקש לעבוד בשעות הבוקר (למעט יום ו'). אישור עבודה יינתן אך ורק החל מהשעה 16:00 עד 8:00 בבוקר למחרת, ללא נשק.

היתר עבודה נדרש גם לתקופת "בין הזמנים".

כל בקשה תידון לגופה ע"י מש"קית הת"ש, מדור בני"ש ותאושר או תישלל ע"י רע"ן תיגבורת סדיר. חייל אשר יעבוד ללא היתר עובר על פקודות הצבא ויוכל להיענש או לחזור לשירות צבאי פעיל מלא.

לפרטים נוספים אנא פנה למשרד הת"ש.

הקלות בתנאי שרות

מטרת הקלות בתנאי שירות הינה להקל ולסייע למשפחת החייל במקרים בהם קימות בעיות משפחתיות חריגות הדורשות תנאי שירות ייחודיים עבור החייל.

גובה ההקלה (מס' לילות בשבוע בהם ילון החייל בביתו) שתאושר תקבע בהתאם לבעיה ולקריטריונים.

חייל בזמן של"ת לא יהיה זכאי להקלות בתנאי שרות, אך את הבקשה ניתן להגיש סמוך למועד השרות הפעיל.

על מנת לפתוח בקשת הת"ש לפני גיוס יש לפנות כחודשיים לפחות לפני תחילת השירות הפעיל למשרד ת"ש בני"ש. הגשת הבקשה מוקדם תסייע למדור בני"ש להתאים את שיבוצך להקלות שייקבעו.

אישורים נדרשים:
פק"ל רפואי- טפסים שתקבל מידי מש"קית הת"ש למילוי והחתמת רופא המשפחה.

כל אישור רפואי/ נפשי עדכני בגין בעיות רפואיות של בן המשפחה הרלוונטי.

דוח עובדת סוציאלית במידה וקיים.

כל אישור אחר שעשוי לתמוך בבקשה.

חשוב לציין כי חייל אשר הינו אב לילד זכאי להקלות ת"ש בדרגה 3 (כלומר, 3 לילות בשבוע בבית) ללא הוכחת בעיות רפואיות/כלכליות.

חייל בודד

צה"ל מסייע לחיילים, אשר הינם בודדים ואין להם גורם תמך בעת שירותם. חייל בתקופת השל"ת לא יהיה זכאי להטבות כספיות/דיור. אלא יקבל תעודת בודד בלבד שתשמש אותו כאשר יגיע לשירות הפעיל.

על מנת להיות מוכר כחייל בודד יש לפנות למש"קית הת"ש ולפתוח עימה בקשה.

קיצור שרות מטעמי פרט

בקשה זו תוגש במקרים בהם החייל מציג בעיות רפואיות/ סוציאלית/ כלכליות חמורות המקשות על המשך השרות בצה"ל.

אישורים נדרשים לבקשה עפ"י המקרה הספציפי:

אישורים על חובות ועיקולים של החייל והוריו/ אשתו.

תדפיסי בנק של החייל והוריו/ אשתו עבור 3 חודשים אחרונים + פירוט אשראי.

פירוט אשראי שקלי/ שערוך כללי- מדובר בתדפיס בנק המפרט את כל החובות והלוואות שיש לחייל/ הוריו/ אשתו מול הבנק וכן חסכונות ומצב עו"ש נוכחי.

אישורים המפרטים באם למשפחה הסדר להחזרת חובות.

אישורים רפואיים על בני המשפחה אם רלוונטיים.

אישורים נפשיים אם רלוונטיים.

דו"ח עובדת סוציאלית/ יועצת בית ספר עדכני ומפורט, במידה וקיים או רלוונטי.

כל אישור שיכול לתמוך בבקשה.

1 Comments found

  1. שלום אני בישיבת חסן פדואל ואני רוצה ליצור קשר עם הקצין תש של הישיבה שלי כדי להגיש בקשת ת"ש, אפשר לקבל את המספר שלו או שלה?

הוסף תגובה