השרות בצה"ל


ת"ש

1 תגובות בתוך ,

הקדמה מדור בני"ש אינו מטפל בבעיות ת"ש, ולכן יש לפנות למשקיות הת"ש בלבד תא בני"ש במדור ת"ש מיטב, אחראי בין היתר על טיפול ת"ש לאוכלוסיית בני הישיבות הנמצאים בתקופת השל"ת...
קרא בהרחבה

טיפול רפואי

225 תגובות בתוך ,

חיילים בנמצאים בשל"ת מבוטחים ע"י קופת חולים ומקבלים דרכה את הטיפול הרפואי, בזמן השירות הפעיל מבוטחים הבני"שים ע"י צה"ל. מדור בני"ש מספק מענה רפואי לחיילים בשל"ת ראשון שהסטטוס הרפואי שלהם...
קרא בהרחבה