ת.ד. 92 מרכז שפירא מיקוד 79411 אור עציון http://ormeophir.org 08-858-6805 08-850-2035 bogrim@oretzion.com הרב חיים דרוקמן 250 התשל"ח אורות התורה, אורות התשובה, אור זרוע, שפת אמת, ספרי הרב בר שאול וספרי הרב בכרך. הרב אביגדור שילה 054-458-3868 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "אור עציון"

על25-אוקטובר-2018 בתוךדרום

בשתי מילים

עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל אינם סיסמא, זו מערכת של חיים שלמים.
ישיבת אור עציון מחנכת את תלמידיה לחיות עפ"י תורת ישראל להיות מעורביםבמה שקורה בארץ ישראל מתוך דאגה כנה לעם ישראל.

הלימוד וצוות הרמי"ם

הלימוד כולל את מקצועותיה המגוונים של התורה, לימוד עיון עפ"י המסורת הישיבתית שנהוגה במשך דורות, לימוד בקיאות, הלכה, תנ"ך אגדה ומחשבה.
צוות הרמי"ם הינו שילוב של רמי"ם ותיקים בעלי ניסיון ורמי"ם צעירים המעורים במערכת החיים של התלמידים.

צוות הישיבה

התלמידים זוכים ליחס אישי וחם הן בתחום הלימודי והן בתחום האישי.
בישיבה קיימות מסגרות שונות: כולל לרבנות ולדיינות, מכון להכשרת מורים, מכינת "אור מאופיר" לעולים מאתיופיה, מכון תורני להוצאת ספרי קודש ומרכזיה פדגוגית.

הרבנים: אביגדור שילה, שמעון לפיד, מנחם מן, ברוך קהת, שמואל רוזנפלד, יאיר פינקלשטיין, דן אלינר, והדס הופמן.

מוסדות נוספים

מכון הוראה בשיתוף מכללת הרצוג להכשרת מורים.
מכינת "אור מאופיר", לפיתוח מנהיגות צעירה בקרב יוצאי אתיופיה
ארגון בוגרי ישיבת אור עציון מארגן מגוון ימי עיון ופעילות לבוגרי הישיבה (לאתר הבוגרים).