ת.ד. 92 מרכז שפירא מיקוד 79411 אור עציון http://oretzion.com/ 08-858-6805 08-850-2035 office@oretzion.com הרב שמעון לפיד 250 התשל"ח ספרי מו"ר הרב חיים דרוקמן זצ"ל, אורות התורה, אורות התשובה, ספרי הרב בר שאול, ספרי הרב בכרך, אור זרוע, זפת אמת ועוד. לפרטים נוספים - https://machon.oretzion.com/ אמיתי קפלן – 054-5744419 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "אור עציון"

על25-אוקטובר-2018 בתוךדרום

בשתי מילים

עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל אינם סיסמא, זו מערכת של חיים שלמים.
ישיבת אור עציון מחנכת את תלמידיה לחיות עפ"י תורת ישראל להיות מעורביםבמה שקורה בארץ ישראל מתוך דאגה כנה לעם ישראל.

הלימוד וצוות הרמי"ם

הלימוד כולל את מקצועותיה המגוונים של התורה, לימוד עיון עפ"י המסורת הישיבתית שנהוגה במשך דורות, לימוד בקיאות, הלכה, תנ"ך אגדה ומחשבה.
צוות הרמי"ם הינו שילוב של רמי"ם ותיקים בעלי ניסיון ורמי"ם צעירים המעורים במערכת החיים של התלמידים.

צוות הישיבה

הרבנים (לפי סדר א"ב): הרב שמעון לפיד – ראש הישיבה, הרב דן אלינר, הרב שמעון לשנסקי, הרב מנחם מן, הרב יאיר פינקלשטיין, הרב שמואל רוזנפלד, הרב אביגדור שילה

מוסדות נוספים

כולל אברכים
מסלול אור מאופיר –מסלול ישיבתי לפיתוח מנהיגות בקרב נוער יוצאי הקהילה האתיופית,
המכון התורני לחקר כתבי יד ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ'
בית מדרש קהילתי