http://yhafula.org 0779300580 הרב אלישע ינון תשס"ח 0528109245 ישיבות הסדר-שילובים

ישיבת הסדר "חיבורים עפולה"

על13-ספטמבר-2018 בתוךצפון

בשתי מילים

ישיבת עפולה פונה לתלמידים שמבקשים לקחת את עצמם ואת העולם צעד קדימה.
נערים שבוער בהם החיסרון והצמא לתורה מחוברת למציאות, לתוכן מקצועי של מודעות עצמית, פיתוח אישי, הכנה לזוגיות, אחריות לאומית ועוד תחומי חיים מתוך הבנה שכל זה – תורה, תורת ארץ ישראל.
ישיבת עפולה הינה שלוחה של ישיבת ההסדר בית שאן.

סגנון הלימוד המיוחד של הישיבה המשלב עיון והעמקה מפשט הסוגיה ועד המשמעויות הרוחניות, התפתח והתחדד עם השנים,
וכעת פירות העמל הפכו לתשתית הלימודית של בית המדרש הארץ-ישראלי המתחדש בישיבת עפולה.
את השלוחה החדשה מוביל הרב אלישע ינון, ר"מ ותיק ממקימי ישיבת ההסדר בית שאן.

הכירו את הישיבה

לפני שאנחנו באים להקים ישיבה חדשה, קודמת לזה הרבה חשיבה.
חשיבת "לכתחילה" היא שיטה שלמה ומבוססת שעד היום באה לידי ביטוי בתחומים כגון: סדנאות לנוער, ייעוץ זוגי, מודעות עצמית וכמובן בסגנון לימוד תורת ארץ ישראל, אבל ישיבה? בית מדרש? קשר בין רב לתלמיד שלו?
כל אלו הם ביטויים חדשים לחשיבת לכתחילה ועליהם נרחיב באתר הישיבה: http://yhafula.org