https://amit-afula.tik-tak.net 04-6591431 הרב יצחק בן פזי שליט"א תשס"ח יעקב 0543258318 ישיבות הסדר-שילובים

ישיבת הסדר "אמי"ת עפולה"

על13-ספטמבר-2018 בתוךצפון

בשתי מילים

ישיבת ההסדר אמי"ת עפולה הוקמה בראש חודש אלול תשס"ח במרכז העיר עפולה ומהווה "מגדלור" תורני חברתי לתושבי העיר.
הישיבה חגגה השנה את השנה ה-6 להיווסדה וכעת מונה כ-100 תלמידים ואברכים.
ראש הישיבה הינו הרב יצחק בן פזי שליט"א.

מסלול הישיבה הינו מסלול הסדר "שילובים" – שנה בישיבה, שנתיים בצבא (חודש וחצי באמצע הוא בישיבה) ושנה בישיבה.
סה"כ המסלול נמשך כ-4 שנים.

תנאי המחייה טובים מהרגיל הן בארוחות הן בדירות והן בטיולים וסיורים המתקיימים מדי שפעם בפעם.

תכנית הלימודים הדרגתית ובליווי אישי ע"פ שיטת "חנוך לנער ע"פ דרכו".

האווירה בישיבה הינה אווירה משפחתית וחמה דבר המתבטא בלימוד אישי, לימוד בחבורות, שיחות אישיות, ארוחות אצל משפחות בעיר,
לימוד בביתו של רב העיר, "שולחן פתוח" בבית הרמי"ם, טיולים וימי גיבוש.