רחוב מנחם בגין 26 , ת.ד. 692 בית שאן https://hiburimbs.org/ישיבת-ההסדר-בית-שאן 077-9300580 077-3009581 הרב שלמה שושן תשס"ו יציק ברוכי 0556664919 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "בית שאן"

על14-אוקטובר-2018 בתוךצפון

תורת חיים

הישיבה מבקשת להאיר את אור התורה בארץ, ולהעמיק ב‘תורת ארץ ישראל‘.
אנו נפתחים אל התורה, ומבקשים לחיות על פיה ‑ חיים שלמים ושמחים, חיים שיש בהם משמעות לחיינו האישיים והלאומיים.
בלימודנו, אנו עמלים לזהות את העומק הרוחני הטמון בדברי חז”ל, על ידי הקשבה עמוקה לדבריהם, וכך להבין ולהפנים עד כמה הם רלוונטיים עבורנו.

החידוש הנפלא של בניית קומה רוחנית בלימוד דברי חז”ל ‑ נשען על בסיס עמל בלימוד סוגיות הגמרא, וכן בכל מרחבי התורה: תנ”ך, משנה, תלמוד בבלי וירושלמי, ראשונים, אחרונים, הלכה, אמונה, פנימיות, חסידות ועוד.
כך לימדנו הרא”ה הגדול, הרב קוק זצ”ל, שהנגלה והנסתר מאירים זה לזה. לימוד המקרא, הגמרא וההלכה ‑ צריך להיות מואר באור פנימיות התורה.

לפיכך, הישיבה מדריכה ומצמיחה את תלמידיה לגדול ולהיות תלמידי חכמים ‑ על ידי הקניית כלים של עמל, עיון ובקיאות ‑ בנגלה ובנסתר. מאמינים בגאולה, חולמים ומגשימים!
מתוך אמונה בהתממשות תהליך הגאולה בדורנו, איננו מסתפקים במה שיש, עלינו להמשיך לחלום ולהגשים את כל השאיפות של עם ישראל, מתוך אהבת ישראל, ואמון עמוק באומה.

ברובד האישי ‑ רבני הישיבה מלווים ומכוונים כל תלמיד בדרכו הרוחנית והלימודית, בהתאם לכישרונותיו. דגש רב ניתן על העצמה, נתינת אמון ביכולות, נטילת אחריות ותחושת חירות אישית.
ברובד הלאומי ‑ אנו לומדים מתוך צפיית פני הישועה, ומימושה בחיינו הפרטיים והלאומיים. מסלולי לימוד בישיבה לומדים בשמחה, בחורים במסלול ‘הסדר‘ או במסלול ישיבה גבוהה. בישיבה פועלים כולל עיון, וכן כולל הלכה והסמכה לרבנות, בהם לומדים אברכים המתגוררים
בעיר ובסביבתה.

במסגרת הישיבה מתקיימים שיעורים קבועים לאורך השנה בנושאים: אימון אישי, הכנה לנישואין, הכנה לשירות צבאי ועוד. כך, מתגבשת לה בישיבה חבורה הלומדת בשמחה ובאמונה, אוהבת ארץ ושמים, טבע וקדושה.
מוזמנים להכיר בביקור בישיבה, ניתן להרגיש בקלות את נעימות תורת ארץ ישראל ב”פתחו של גן עדן”…

אנחנו מזמינים אותך לבוא ולטעום מאורה של בית שאן!