אליהו הנביא 1 ירוחם (כתובת למשלוח דואר ת.ד. 110) ירוחם http://www.yhy.co.il/ 08-658-0101 08-658-9713 office@yhy.co.il הרב אוריאל עיטם והרב חיים וולפסון ה'תשנ"ד נתנאל עיטם: 052-882-5015 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "ירוחם"

על30-ספטמבר-2018 בתוךדרום

בשתי מילים

הישיבה נוסדה בשנת תשנ"ד על-ידי שמוליק פרידמן בן-שלום, חלוץ חברתי שהקים פרויקטים רבים בירוחם, ועל-ידי הרב אליהו בלומנצויג שליט"א, המלמד בישיבה עד לימים אלו. כיום משמשים בראשות הישיבה הרב אוריאל עיטם והרב חיים וולפסון שליט"א.

המטרה היתה להביא לירוחם אוכלוסיה ממרכז הארץ, ליצור חיבורים עם אנשיה הנפלאים של ירוחם ולהפוך את ירוחם למקום שתושביו גאים בו, בניו רוצים לגור בו, על מנת להביא להצלחתה בתחומי החינוך, התורה, התעסוקה והחברה.

בישיבה לומדים כיום כמאתיים חמישים תלמידים ואברכים.

עיקר המאמץ מושקע בין כתלי בית המדרש, במטרה לגדל תלמידי חכמים המצוינים בלימודם ובמידותיהם. במהלך חמש שנות התכנית התלמידים משרתים בצבא לתקופה של שנה וחצי, וחלקם ממשיכים לתפקידי פיקוד וקצונה. במהלך שנות הלימודים, התלמידים מעורבים בנעשה בירוחם, מתנדבים במסגרות ההתנדבות השונות ביניהם חברותות עם ילדי בתי הספר הבאים ללמוד בישיבה, פעילות בתוך בתי הספר ובמשימות רבות נוספות. אנו מאמינים כי לימוד המשלב בתוכו עשייה מעצימה את הלימוד עצמו, ויוצרת , הלכה למעשה, בני תורה החיים את המושג "תלמוד המביא לידי מעשה"

למעלה מ-100 מבוגרי הישיבה הקימו את ביתם בירוחם ויחד עם משפחות ותיקות ומשפחות חדשות נוספות מרכיבים את קהילת בני עקיבא בירוחם.

לפניה לאחראי שבוע ישיבה בווטסאפ