רח' מעלות קדושים 5 ת.ד. 13005, קרני שומרון 44855 קרני שומרון http://www.karnash.co.il/ 09-792-9145 09-7929-601 הרב שמואל הבר, הרב אברהם קורצוויל ה'תשמ"א אילון אבוחצירא 051-5929147 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "קרני שומרון"

על07-ספטמבר-2018 בתוךשומרון

בשתי מילים

קשרי החברות הנפלאים הנרקמים כבר מהרגע הראשון בין התלמידים הבוגרים לצעירים יוצרים "נחיתה רכה" שמחה ובטוחה בעולם הישיבה.

שיטת הלימוד בישיבה ובעיקר המאמץ שלה מתרכזים בחשיבות החיבור שבין התורה לחיים הממשיים שלנו "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא" בכל התחומים: הלכה, כוחות הנפש, עוצמות החיים, טיהור המידות ואמונה איתנה.

הישיבה רואה ביצירת בנין אמוני עמוק ואיתן חלק מרכזי בפיתוח אישיות התלמיד, לשם כך מתקיימים שיעורי אמונה רבים, לימוד עצמי מוכוון מטרה אישית, חברותות ועוד…

בישיבה מושם דגש חינוכי רב על "בין אדם לחברו" וגמילות חסד מתוך הבנה שאלו מהווים נדבך קריטי בבניין רוחני ? נפשי אמיתי!

צריך לבוא ולראות…

מאמצים גדולים מושקעים ביחס והדרכה אישית לכל תלמיד, דרך חברותות בוגרות, קבוצות לימוד קטנות עם הרבנים, מפגשים בבית האברך וכו'.

השירות הצבאי הינו חלק בלתי נפרד מהלימוד בישיבה ומהתפתחות התלמיד.

מתוך תפיסה זו, אנו מקיימים תוכנית הכנה נרחבת לצבא הכוללת: כושר גופני קרבי, חשיפת עוצמות רוח וחומר ולימודי השקפה מחזקים.

מוזמן בשמחה לבקר ולחוות בעצמך.