ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "אהבת ישראל" נתיבות

על20-ספטמבר-2018 בתוךדרום

בשתי מילים

ישיבת ההסדר 'אהבת ישראל' בנתיבות הוקמה בשנת ה'תש"ס (2000) ומונה כיום כ-50 תלמידים, מהם כ-25 תלמידים המצויים כעת בפרק השירות הצבאי.
הישיבה הוקמה מתוך רצון עז להעמיד תורה של חסד, תורה של חסידות אמיתית, שמתבטאת בעיקרון של "לפנים משורת הדין". זוהי תורה שהדגש המרכזי בה הוא הקשר המובהק של מצוות בין אדם לחבירו ובין אדם לקב“ה. כדברי ר' עקיבא גדול התנאים, שמכל תורתו העצומה בחר לקבוע ש"ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה".

לימוד תורה

לימוד התורה בישיבה נאמן לתפיסה שאותה הציב מרן הראי"ה קוק, שהגדירה כ"תורת ארץ ישראל". תורה רחבה, עמוקה ופנימית הרבה יותר מתורת חוץ לארץ, המתאימה לדורנו. הלימוד מכוון להבנת המקורות הפנימיים של הסוגיה והשורש הרעיוני המשותף להלכה ולאגדה. האגדה נלמדת באותה רצינות כמו ההלכה.

קיימת חשיבות מיוחדת להכרה מעמיקה של עולמם של החכמים וההקשר שלו לסוגיות הנלמדות. נקודה מרכזית בצורת הלימוד של הישיבה מתבטא באמרה "תלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים נעם שמנעימים זה לזה בהלכה". כך למשל הלימוד נלמד בחבורה ובמעגל, מתוך הקשבה וכבוד הדדי.

הישיבה רואה ערך גדול בלימוד סוגיה לעומק והעלת הלימוד והתובנות על הכתב, וכמעט מדי שנה יוצא ספר מאמרים פרי עיטם של תלמידי הישיבה. תוכלו למצוא אותם כאן באתר.

תורת חסד

הדגש האידיאולוגי והרוחני של הישיבה הוא על תורה ועשייה היוצאים מבית המדרש החוצה, מתוך תיקון מידות ועולם פנימי עמוק המביאים לתחושת אחראיות כלפי הכלל.
מסיבה זו הישיבה הוקמה דווקא בנתיבות. המשימה הגדולה ביותר של עם ישראל בדור הזה, היא יצירת אחדות בעם.

תלמידי הישיבה מתנדבים בהתנדבויות אישיות במהלך השבוע, ולקראת אירועים מיוחדים סביב לוח השנה העברי מתנדבים בבתי ספר בעיר ובאירועים שונים כקבוצה. ההימצאות והמעורבות בנתיבות היא פועל יוצא מהתורה הנלמדת בבית המדרש, תורה שמבקשת להפוך את הלימוד למעשה ולקיום.

משפחתיות

הישיבה שמה דגש על ערך המשפחתיות. בין התלמידים שוררת אהבה גדולה הנובעת מהלימוד המשותף ומעשירה אותו. התלמידים נעימים אחד כלפי השני ולומדים יחד בשלווה ובכנות, כאשר כל אחד מביא את העולם הפנימי והאישי שלו, וכך הם מתעצבים יחד תוך לימוד משותף ועמוק. הקשר עם הר"מים הוא הדוק והם פנויים לפניותיהם של התלמידים. במהלך השבוע לכל תלמיד יש זמן אישי עם הר"מ שלו והם מדברים על מהלך השבוע ולומדים יחד.