ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "אהבת ישראל" נתיבות

על20-ספטמבר-2018 בתוךדרום

בשתי מילים

הישיבה דוגלת בלימוד תורה המביא לידי מעשה, על פי דברי חז"ל במסכת קידושין: "גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה". הישיבה שוכנת בעיר נתיבות בסימן מעורבות בקהילה.

חזון

ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" בנתיבות הוקמה מתוך מטרה לגדל תלמידי חכמים יראי שמיים, בעלי רוחב דעת ורוחב לב המחברים בין התלמוד למעשה.

הלימוד

הישיבה רואה בלימוד התורה כלי בלעדי לבניית אישיות של תלמיד חכם העוסק "בתיקון ההשקפות הנכונות" וחיבורם אל הפרטים הקטנים, הן בצד ההלכתי והן בצד הערכי מהותי.

בישיבה מושם דגש על עיסוק בסוגיות הבסיס, מתוך מטרה לחנך את תלמידנו על פי סולם ערכים שבראשו עומדת מצוות הדבקות בה' וההליכה בדרכיו. אנחנו מאמינים שלימוד התורה בדרך זו, המתבצע תוך עיון מעמיק ורציני בכל סוגיא (גמרא, תנ"ך ומחשבה), סופו לגדל בוגרים המחויבים לחיי תורה משמעותיים, לתיקון המידות ולחיי שליחות חינוכית ואחריות כלפי כלל ישראל.

מעורבות בקהילה

הישיבה הוקמה בנתיבות כמרכז רוחני של גרעין תורני. התלמידים משתלבים בפעילויות החינוכיות המגוונות המתבצעות בעיר. כל תלמיד תורם כשעתיים שבועיות למערכת החינוך העירונית. הישיבה רואה בהתנדבות חלק חשוב בחינוכו של התלמיד לרגישות לסביבתו.