ישיבת הסדר "אורות אשקלון"

על18-אוקטובר-2018 בתוךדרום

בשתי מילים

"על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה הנה אלוהיכם" (ישעיהו מ' פסוק ט')
הרב קוק הסביר שציון מייצגת בפסוק זה, את שכלולה של הממלכתיות הישראלית (הקמת המדינה וניהולה, הקמת הצבא וניהולו, ניהול כלכלה ממלכתית וכדומה). הממלכתיות הישראלית מופיעה בעולם על ידי גבורה פיזית. צריך גבורה חומרית כדי לעלות על ההר לכבשו, להציב עליו דגל ברום פסגתו וכך לבשר לעולם שאנו שולטים כאן, ו"מכריזים בזאת" על הקמת הממלכה והמדינה שלנו. מבשרי ציון המבשרים על הגאולה המדינית והממלכתית עולים לכבוש דווקא "הר גבוה" כדי שהכרזתם תישמע בכל עוצמתה.

ירושלים, לדעת הרב קוק, מייצגת בפסוק זה את התוכן הפנימי הרוחני והקדושתי המופיע בעולם על ידי הקול. הדיבור והאמירה מוציאים ומבטאים את התכנים הרוחניים והפנימיים. על כן מבשרי ירושלים, המבשרים על הקדושה והתכנים האלוקיים, הצריכים למלא את הכלים החומריים שיצרה הגאולה המדינית והממלכתית, ממלאים את תפקידם בעיקר על ידי הקול והדיבור. אולם כדי שאמירתם תישמע גם על רקע שאון העשייה המדינית והממלכתית, צריכים הם לעיתים להרים את קולם בכח בחוזק ובעוצמה. הם צריכים גם להרימו ללא פחד ומורא, בלי תסביכי נחיתות, מגלי העשייה המדיניים הגועשים ורועשים של מבשרי ציון ששאון עשייתם, לעיתים מחליש אותם ואת הכרזתם של מבשרי ירושלים המכריזים לערי יהודה "הנה אלוקיכם".

דוד מרכוס 3 אשקלון אשקלון דרום http://www.y-orot.co.il/ 077-7100613 077-4100-615 Yeshiva@orashk.org הרב אביהוא פישפדר ישיבות הסדר-שילובים