ישיבת הסדר "אורות התורה והחסד אשקלון"

על18-אוקטובר-2018 בתוךדרום

בשתי מילים

הישיבה חרטה על דגלה את היסוד של ערבות ההדדית ואחריות כלפי עם ישראל כולו. הישיבה מחנכת את בחורי הישיבה לאהבת תורה ,אהבת ישראל ומדינת ישראל, לחיים מתוך שליחות ודאגה לזולת.

תלמידי הישיבה מתגייסים לשירות צבאי משמעותי, במסגרת הסדר שילובים, מתוך שליחות ורצון לקדש שם שמים. הישיבה שמה דגש על העצמה אישית של הבחורים מתוך דגש על המיוחדות של כל תלמיד ותלמיד.

בישיבה פועל כולל אברכים של משפחות צעירות, הגרות באשקלון ופועלות בקרב האוכלוסייה המקומית בחינוך, בהפצת יהדות, קירוב רחוקים – בדגש על אוכלוסיות עולים מצרפת ועוד. תלמידי הישיבה פועלים רבות במוסדות החינוך ומהווים זרוע ביצועית של הרווחה לכל דבר ועניין.

בישיבה פועל גמ"ח למשפחות נזקקות המופעל בעזרת תלמידי ואברכי הישיבה – פרויקט משותף של הישיבה ומשפחות הקהילה, שמפעילות את הגמ"ח במסירות רבה. בעת חירום הישיבה מפעילה מוקד מתנדבים המסייע לאוכלוסייה המקומית, ונוטעת בתושבים חוסן וביטחון נפשי ורוחני הנצרך לטובת עמידה איתנה.

רחוב אליעזר מילרוד 5 אשקלון דרום http://www.y-orot.co.il/ 077-3307753 153-773307753 fish6a@gmail.com הרב אביהוא פישפדר ישיבות הסדר-שילובים