מצפה נבו 21 מעלה אדומים http://www.ybm.org.il/ 02-535-3655 02-535-3947 הרב חיים סבתו, הרב יצחק שילת, הרב נחום אליעזר רבינוביץ ה'תשל"ז דניאל להמן - 054-683-9060 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "ברכת משה"

על15-אוקטובר-2018 בתוךירושלים

אודות ישיבת מעלה אדומים

תקופת הלימוד בישיבה והשירות הצבאי הם שנים משמעותיות מאד בהתפתחותו של האדם, ובהן מתגבשים אישיותו, תכונותיו והשקפת עולמו. "תכלית עולמנו ומה שבו אמנם היא: איש חכם וטוב" (הקדמת הרמב"ם למשנה)

כנגזרת מהגדרה זו רואה הישיבה כמטרה להצמיח בני תורה, תלמידי חכמים, בעלי חשיבה מעמיקה ואמונה מוצקה, שיש בהם יראת שמים מידות טובות ומוסר נעלה. התורה היא אור לדרכם בכל מקום שהם, וכל מעשיהם לשם שמים. דגש ניתן בישיבה על רמת לימוד גבוהה עמל תורה ועיון מעמיק, פיתוח יכולות לימוד, עצמאות ויצירתיות.

בישיבה פועל "כולל" רבנות, מכון להכשרת מורים, ו"מכון מעליות" – מכון מחקר תורני והוצאת ספרים.

צוות הישיבה

  • ראש הישיבה הרב נחום אליעזר רבינוביץ – מחשובי מפרשי הרמב"ם והוגי הדעות בימינו.
  • הרב חיים סבתו – מייסד הישיבה וממובילי דרכה, ידוע בשיעוריו המאלפים ושיחותיו, אשר ידיו האמונות המנוסות מקבלות את הבחורים בשיעור א',
  • הרב יצחק שילת – מייסד הישיבה וממובילי דרכה, מחשובי המהדירים והמתרגמים של ספרי הרמב"ם.
  • הרב אלישע אבינר – ראש ה"כולל" בישיבה, מראשי רבני צהר, מחבר הספרים: "אמונת החינוך" ואחרים.