מצפה נבו 21 מעלה אדומים http://www.ybm.org.il/ 02-535-4222 02-535-3947 office@ybm.org.il הרב חיים סבתו, הרב יצחק שילת, הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל ה'תשל"ז רועי דתנר 050-638-4446 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "ברכת משה"

על15-אוקטובר-2018 בתוךירושלים

ישיבת ההסדר ברכת משה – מעלה אדומים

ישיבת ברכת משה הינה מישיבות ההסדר המובילות מזה עשרות בשנים.

בוגריה מצטיינים בחיי הרוח ובחיי המעשה הישראלים, ומקדשים שם שמיים בהליכותיהם. האוירה בה נעימה ורגועה אבל מלאה בשאיפות לגדלות.

"ועשית הישר והטוב בעיני ה'" (דברים, ו, י"ח)

ישיבתנו רואה לנגד עיניה כמטרה להצמיח תלמידי חכמים שיש בהם אהבת תורה, יראת שמיים ומידות טובות וישרות.
לשם כך, ניתן דגש בישיבה על רמה לימודית גבוהה, עמל תורה ועיון מעמיק, פיתוח יכולות לימוד וכתיבה תורנית, יחד עם השקעה בבניין האישיות ויניקה מהעושר הרוחני הרחב של גדולי ישראל הראשונים והאחרונים. אמונה עמוקה, שכל ישר ומידות טובות הם בבסיס החינוך של הישיבה.

מגמתנו כפולה: לגדל תלמידי חכמים גדולים שישתלבו בהנהגה הרוחנית של עם ישראל (כרבנים, דיינים, ראשי ישיבות, מחנכים ועוד), ולגדל בני תורה רציניים המשתלבים בכל תחומי החיים.

מייסדי וראשי הישיבה הם הרב יצחק שילת והרב חיים סבתו שליט"א, זאת לאחר שבשנה שעברה (תשפ"א) נתבקש לישיבה של מעלה הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל בעל ה"יד פשוטה" על הרמב"ם, אשר באישיותו הדגולה, במידותיו ובחוכמתו היה מקור השראה לתלמידים ולבוגרי ישיבה רבים.

הרב יצחק שילת, תלמידם של הרב צבי יהודה קוק והרב הנזיר, הוא מחשובי המפרשים, המהדירים והמתרגמים של ספרי הרמב"ם. נוסף על הרבצת התורה בישיבה לאורך השנים, חיבר כ-20 ספרים תורניים.

הרב חיים סבתו ידוע בשיעוריו, שיחותיו וספריו המאלפים. ידיו האמונות והמנוסות מקבלות ובונות את בני שיעור א', יחד עם צוות רחב של מלווים לימודיים וחינוכיים.

בישיבתנו תוכניות לימוד רבות:

כולל רבנות בהובלת הרב אלישע אבינר – רב שכונת מצפה נבו, תלמיד הרצי"ה קוק, עורך מאמרי הראי"ה ומחבר סדרת הספרים אמונת החינוך.
כולל דיינות למצויינים בהובלת הרב אריה כץ- פוסק במכון פועה וכותב באנציקלופדיה התלמודית, והרב משה כהן – ר"מ בישיבת בית אל.
תכנית תורת אמך לסדר אחה"צ (עיון הלכתי) בהובלת הרב אליהו ליפשיץ והרב יואב פלדמן.
תכנית תורת המדינה בהובלת הרב שילת והרב עוז בלומן.
תוכנית לימודי אמונה בהובלת הרב רן כלילי.
תכנית לבני חו"ל כחלק בלתי נפרד מבני שיעור א', בהובלת הרב עמיחי סכר.

על צוות הרמי"ם והחצרמי"ם נמנים רבנים נוספים:

הרב אברהם וולפסון, הרב צבי שמשוני, הרב יונתן רוזין, הרב צבי הבר, הרב אליאב פלהיימר, הרב ישי אנגלמן, הרב ערן קרמן, הרב אפי ולץ והרב גד מכטה.

בישיבה קיים מכון מעליות – מכון מחקר תורני והוצאת ספרים, המעודד כתיבה תורנית של תלמידים ובוגרים.

תלמידי הישיבה מתגייסים לצבא ההגנה לישראל דרך מסלול ההסדר (למעוניינים ישנה אפשרות של מסלול ישיבה גבוהה), חלקם נישאים במהלך שנותיהם בישיבה, ומתגוררים ובונים את ביתם בקריית הישיבה. קשר החיים של הישיבה עם בוגריה בא לידי ביטוי בימי לימוד קבועים, בישיבה ובקהילות הבוגרים, באתר אינטרנט מתקדם, בשיעורים מקוונים ייעודיים וב"לעילא" עלון מיוחד לבוגרים.