רחוב הארז 42 קרית גת https://derechaim.org.il/ 08-6881548 הרב אמיר ממן הרב יחיאל חזן 0546713773 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "דרך חיים"

על11-אוקטובר-2018 בתוךדרום

ישיבת ההסדר "דרך חיים" נוסדה בשנת תשס"ו בקרית גת. מגמת הישיבה הינה בניין התורה בעם ישראל. הישיבה רואה כמשימה לאומית את הצורך בהעמדת תלמידי חכמים מלאי תורה ואידיאלים, אשר יוכלו גם להיות שותפים בעיצוב דמותה הרוחנית של מדינת ישראל, ובתהליכים
הפנימיים המתרחשים כעת בעמנו.

בישיבה לומדים עשרות בחורים ואברכים במסלול ישיבת הסדר, ושוקדים על כל חלקי התורה בהתמדה ובהתמסרות, תוך שילוב שירות צבאי. ישיבת ההסדר "דרך חיים" יונקת את רוחה ממשנתו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, המאירה ומדריכה את דרכה של תורה בדורנו המיוחד, מתוך ראיית ההשגחה האלוקית המתגלה בתקומת עם ישראל בארצו ובמדינתו.

בית המדרש

בישיבה לומדים כ- 150 תלמידים, מתוכם למעלה כ-20 אברכים ו-130 בחורים, העוסקים בתורה בהתמסרות ושקידה, מתוך אהבת ה' ויראתו. הישיבה ממוקמת בלב העיר קרית גת כשלב הישיבה הינו בית המדרש ומסביבו מבני
המגורים והכיתות…

הישיבה ידועה בדרכה העיונית המעמיקה וברמתה הגבוהה בלימוד ש"ס ופוסקים. בישיבה לומדים סבב קבוע של מסכתות מרכזיות מהתלמוד בבלי, כך שבכל תקופת זמן נלמדת מסכת אחת, מתוך שאיפה שכעבור מספר שנים בישיבה יקנו התלמידים ידיעה והבנה בעיקרי הסוגיות המרכזיות שבש"ס.  בשנים הראשונות של התלמיד בישיבה, מסודרים סדרי הלימוד כך שבסדר-הבוקר עוסק הוא בלימוד העיוני של המסכת תוך שימת דגש על העמקה בדברי הראשונים ובסברותיהם, בסדר-הצהריים יעסוק בלימוד בקיאות המתייחדת באופיה העיוני, ובסדר-הערב יוסיף בלימוד בקיאות לשם הקפת חלק רחב יותר מהמסכת. לאחר סיום סבב אחד, בו הקיף והבין התלמיד חלק נבחר מסוגיות הש"ס, עוברים רבים מן התלמידים למסגרת של לימוד ב'שני סדרים' – כך שסדר-הבוקר וסדר-הצהריים מוקדשים שניהם ללימוד עיוני עמוק של מסכת אחת שלימה מתוך המסכתות הנלמדות בישיבה. התלמידים המבוגרים יותר, לומדים מסכתות נוספות בדרך עיונית זו, ומשתלמים בידיעת הש"ס והפוסקים בצורה שלימה ומקיפה יותר.

לימודי האמונה

זוכה הישיבה בשם הטוב גם בעניין רמת לימודי האמונה שבה – באיכות ובכמות. הישיבה מתייחדת בהקצאת מספר שעות ביום ללימוד חלק המחשבה של התורה, על פי קריאתו של מרן הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל להעמקה מקצוע זה, מתוך ראיית חשיבותו בתקופתנו, תקופת 'הקץ המגולה'.

בישיבה מועברים שיעורים רבים בספרי אמונת-ישראל העיקריים, בצורה מעמיקה ויסודית, על ידי רבני הישיבה שזכו לקבל תורה מפי הרב צבי יהודה זצ"ל ומגדולי תלמידיו. כמו כן, קובעים התלמידים לעצמם שעות ללימוד עצמי או בחברותא, בספרי האמונה של הראשונים, בספרי המהר"ל, כתבי מרן הרב קוק זצ"ל ועוד.

*רבני הישיבה:

רבני הישיבה הם מתלמידי תלמידיו של הרב צבי יהודה זצ"ל. בדרך לימודם ובדרכם החינוכית ממשיכים הם את דרכם המאירה והמתאימה לדורנו של מרן הרב קוק זצ"ל ובנו רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל.

בראשות הישיבה משמש רה"י הרב אמיר ממן שליט"א

רבני הישיבה מוסרים שיעורים בגמרא בכל ימי השבוע לארבע קבוצות, מלבד השעורים באמונה שניתנים על ידם. ואליהם מצטרפים הרב … ועוד – בהעברת שעורי גמרא, אמונה והלכה.

בישיבה קיים כולל הלכה המונה כ10 אברכים הנבחנים במבחני הרבנות הראשית לישראל.

רבני הישיבה מהווים כתובת לעצה ותושייה בענייני חינוך ומעשה, ונותנים אוזן קשבת לבוגרי הישיבה ומוקיריה הפונים אליהם בשאלות מכל רחבי הארץ.