מרכז חיספין ד.נ. הגולן 12920 חיספין http://www.ygolan.org/ 04-676-3260 04-676-2126 הרב יואל מנוביץ ה'תשל"ב דניאל ימין 0528772645 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "הגולן"

על10-אוקטובר-2018 בתוךצפון

בשתי מילים

ישיבת הגולן הינה משפחה גדולה וותיקה עם הפנים לכלל ישראל. הישיבה מחנכת ופועלת להגשמה של שליחות רוחנית ומעשית.

דרך לימודית

גמרא בהיקף ובעיון עמוק, כמסורת הישיבות על ידי תלמידי חכמים מובהקים. בישיבה "כולל אברכים" ללימודי הלכה ו"כולל" לעיון היקפי בסדרי נשים ונזיקין.

דרך אמונית

לימודי אמונה ותנ"ך, חסידות ופנימיות, לאורו של מרן הרב קוק זצ"ל, ומתוך הקשבה לשיח הציבורי.

דרך חינוכית

התפתחות פנימית מתוך אחריות עצמית, וקשר חם עם הרמי"ם. הגשמה: השפעה רוחנית ומעשית על ידי גידול תלמידי חכמים ובני תורה המעורבים בבניין ההתיישבות, ובמכלול שטחי החיים – לאורה של תורה.