ישיבת הסדר "המאירי"

על07-אוקטובר-2018 בתוךירושלים

בשתי מילים

הישיבה הוקמה במטרה ליצור מסלול ייחודי המשלב בין לימודי ישיבה צבא ולימודי אקדמיה במטרה להוציא בוגרים שהם תלמידי חכמים יראי שמים בעלי השכלה אקדמית.

הלימוד בישיבה הינו עיון בשיטת "אליבא דהלכתא". בישיבה מתקיימים סדרי אמונה וסדרי הלכה. ישנו דגש מיוחד על מוסר.

על הישיבה

לימודי בית מדרש חם משפחתי ותוסס סדרי בוקר צהרים וערב, שיעורים באמונה ושיעורים בהלכה שבתות באווירה מיוחדת הדרכות פרטיות על ידי רבני הישיבה ורגעים רבים של התרוממות הרוח.

ישיבת הסדר עם תואר אקדמי

תלמידנו לומדים במגמות מדעיות שונות ובוגרינו מלמדים בישיבות גבוהות ובלימודי רבנות ושוקדים על לימוד התורה בראש שקט – עם התואר והמקצוע "בכיסם" או ממשיכים לתואר שני או התמקצעות אחרת במוסדות הלימוד הגבוהים.

שדרות המאירי 11 קרית משה, 96107 ירושלים ירושלים http://yhm10.org/ 02-652-7950 02-651-3756 yhm@lif.ac.il הרב שמואל זעפרני והרב יגאל קוטאי ה'תשנ"ה ישיבות הסדר