הרמן כהן 9, תל אביב תל אביב https://ylevtlv.z1.web.core.windows.net/ 0544979748 ylevtlv@gmail.com הרב ניר יעקב מס ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "לב תל אביב"

על27-פברואר-2022 בתוךגוש דן

על הישיבה בשתי מילים:

הישיבה מיועדת לתלמידים המוכנים להצטרף אל החזון של עם ישראל ותורת ארץ ישראל בדור של גאולה, עליו מתבססת תורתו של הרב קוק. חזון הישיבה מתבסס על החיבור הפנימי של האדם אל עצמו תוך שיתוף כלל נשמות ישראל, במגמה לתיקון עולם ומתוך כך יצירת תורה גדולה וגואלת.

חזון:

חזון הישיבה הוא ליצור פלטפורמה שתאפשר לכל לומד ולומד ללמוד תורה שתתאים לו והוא ישמח בה לפי צרכיו הרוחניים.

הייחודיות שבלימוד התורה בתוך מרכז תל אביב, שמהווה היום את מרכז התרבות הישראלי, מכניס את העוצמות התל אביביות אל תוך בית המדרש, כך שמתוך חיבור זה- גם התורה וגם עם ישראל – יצאו נשכרים.

הלימוד:

לימוד מעמיק הן בתחומי התלמוד וההלכה והן בתחומי הרוח והאמונה היהודית לאורך הדורות הן לאור תורתם של גדולי החסידות והן לאורם של גדולי חכמי עדות המזרח והמערב. רוחו של הרב קוק ותלמידיו הרב חרל"פ, הרב צבי יהודה והרב הנזיר נושבת לה בבית המדרש ומפיחה רוח חיים חדשה מידי שבוע.

הלימוד בישיבה הוא לימוד בשני מסלולים – גמרא/אמונה, כמו כן ישנן גם שיעורים מגוונים, טיולים, התנדבויות והפצות, דגש משמעותי על ההכנה לשירות הצבאי, חיבור לעם ישראל ולתורת ארץ ישראל, חיבור לתפילה ולמצוות מתוך שמחה ותשוקה אמיתית, הכרה בכוחות האישיים של כל תלמיד ותלמיד והוצאה של כוחות אלה מהכוח אל הפועל.

הישיבה נותנת את הדגש על יצירת תוכנית אישית לכל תלמיד ותלמיד מתוך היכרות אישית עם התלמיד.

מעורבות בקהילה:

אצלנו בבית המדרש מושרש מאוד כחלק מעבודת ה' המודעות והשייכות לעולם שנמצא מעבר לקירות בית המדרש. הופעת התורה במלואה תוכל להתממש רק ע"י שכל אחד מעם ישראל יופיע את האות שלו בתורה- אות אחת חסרה וכל הספר פסול. הישיבה פועלת בכמה מעגלים מחוץ לבית המדרש. מעגל ראשון- בית הכנסת תפארת צבי, בית כנסת אשר שוכן במבנה מושתף יחד עם הישיבה. חיזוק הקהילה, הובלת תפילות ופעילויות נוספות נותנים המון לבית הכנסת.מעגל שני- משפחות אברכים, בוגרים וחברים המתגוררים בסמוך לישיבה מעצבים המון מהווי הישיבה ומהווים נדבך חשוב בבית מדרשינו. הפעילויות המרכזיות הן שבתות מעשירות בישיבה שהמשפחות מצטרפות ובתים חמים שהתלמידים מוזמנים אליהם בערבי אמצע שבוע.מעגל שלישי- תל אביב- הישיבה רואה ערך גדול בהמצאות דווקא בתל אביב. חשוב לציין שהפעילות בעיר איננה קירוב לבבות או החזרה בתשובה אלא יישום המשפט "לא באנו להחזיר אף אחד בתשובה אלא לחזור כולנו יחד" לאורך השנה הישיבה מוציאה פעילויות בעיקר סביב מועדי ישראל. כמו כן תלמידים רבים יוצרים חברותות עם אנשים מהאיזור ופעילויות יחידניות ברחובות העיר.

שיעורים מתוך הישיבה: https://did.li/kIE5q

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3380.5860302972474!2d34.77874618422891!3d32.08044368118798!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x151d4b87ac161225%3A0xd346077aaa462eec!2z15TXqNee158g15vXlNefIDksINeq15wg15DXkdeZ15Et15nXpNeV!5e0!3m2!1siw!2sil!4v1645959810879!5m2!1siw!2sil" width="600" height="300" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>