ישיבת הסדר "נתיב טפחות"

על02-אוקטובר-2018 בתוךצפון

בשתי מילים

בסמוך לצומת גולני ומעל ימת הכינרת נמצאת ישיבת ההסדר טפחות.

בישיבה מושם דגש על ראיית התלמיד כמכלול שלם של כוחות נפש אשר לצד לימוד התורה הישיבתי משלב עשייה

עם הפנים לעם ישראל, עבודה על כוחות הנפש ומודעות עצמית, וגם הכנה רוחנית ופיזית לקראת השירות הצבאי.

בית המדרש מציע לימוד המשלב חדש וישן כאשר לצד לימוד הגמרא בעיון על פי דברי רבותינו הראשונים והאחרונים, התלמידים לומדים להקשיב לרוח הדברים העולים מן הגמרא, לקרוא בין השורות ולהעמיק בהשגות הרוחניות הצפונות בסוגיה, מתוך רצון לרכוש מבט מנחה לחיינו העכשווים.

בתחום לימודי האמונה מושם דגש על העמקה בספרות היסוד בכל מרחבי תחום לימוד זה באופן שהלומדים נחשפים לתורת הרב קוק לצד ספרי חסידות וספרי המהר"ל וכוזרי.

בד בבד עם הלימוד הרגיל ישנו דגש רב על בנין האישיות של התלמיד ע"י סדנאות העוסקות בבניית האישיות ומודעות עצמית. צוות הרמי"ם וראש הישיבה הינם חבורה של תלמידי חכמים צעירים ברוחם המשלבים עומק לימודי עם יכולת ורצון חזק לקשר אישי ומעמיק עם כל תלמיד ותלמיד.

הישיבה משמשת כמרכז רוחני לכלל תושבי מרום הגליל ושכזאת תלמידי הישיבה משקיעים מזמנם ומרצם להפצת התורה באזור. באם לימוד תורה רציני ומרומם מתוך אוירה חמה ומשפחתית ודגש של יחס אישי לכל אחד ואחד, מתאים לרוחך, נשמח לראותך אצלנו.

ת.ד 58 ד.נ טבריה, מושב טפחות 14985 מושב טפחות צפון http://www.yht.org.il 04-6785148 04-6784439 office@yht.org.il הרב אייל גריינר גיל זדנאני 054-7340553 ישיבות הסדר