ת.ד 58 ד.נ טבריה, מושב טפחות 14985 מושב טפחות http://www.yht.org.il 04-6785148 04-6784439 office@yht.org.il הרב אייל גריינר יניב בלליס טלפון:0522348915 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "נתיב טפחות"

על02-אוקטובר-2018 בתוךצפון

בשתי מילים

בישיבה מושם דגש על ראיית התלמיד כמכלול שלם של כוחות נפש אשר לצד לימוד התורה הישיבתי משלב עשייה.עם הפנים לעם ישראל, עבודה על כוחות הנפש ומודעות עצמית, וגם הכנה רוחנית ופיזית לקראת השירות הצבאי.

הלימוד בישיבה

בית המדרש מציע לימוד המשלב חדש וישן כאשר לצד לימוד הגמרא בעיון על פי דברי רבותינו הראשונים והאחרונים, התלמידים לומדים להקשיב לרוח הדברים העולים מן הגמרא, לקרוא בין השורות ולהעמיק בהשגות הרוחניות הצפונות בסוגיה, מתוך רצון לרכוש מבט מנחה לחיינו העכשווים.

בתחום לימודי האמונה מושם דגש על העמקה בספרות היסוד בכל מרחבי תחום לימוד זה באופן שהלומדים נחשפים לתורת הרב קוק לצד ספרי חסידות וספרי המהר"ל וכוזרי.

החשיבה החינוכית

בד בבד עם הלימוד הרגיל ישנו דגש רב על בנין האישיות של התלמיד ע"י סדנאות העוסקות בבניית האישיות ומודעות עצמית. צוות הרמי"ם וראש הישיבה הינם חבורה של תלמידי חכמים צעירים ברוחם המשלבים עומק לימודי עם יכולת ורצון חזק לקשר אישי ומעמיק עם כל תלמיד ותלמיד.

ההשפעה על האיזור

הישיבה משמשת כמרכז רוחני לכלל תושבי מרום הגליל ושכזאת תלמידי הישיבה משקיעים מזמנם ומרצם להפצת התורה באזור. באם לימוד תורה רציני ומרומם מתוך אוירה חמה ומשפחתית ודגש של יחס אישי לכל אחד ואחד, מתאים לרוחך, נשמח לראותך אצלנו.

הישבה ממוקמת סמוך לצומת גולני צופה אל ימת הכינרת.