ישיבת הסדר "צפת"

על12-ספטמבר-2018 בתוךצפון

בשתי מילים

ישיבת צפת ממוקמת בצמוד לבית כנסת האר"י – "חקל תפוחין קדישין"- זהו המקום המסוגל לפנימיות ולקדושה והנכנס בשעריה מריח את ריח השדה אשר ברכו ה'. בישיבה מושם דגש על עבודת הלב בעבודת ה'. התוועדויות, שיעורי חסידות, שמחה ואהבת חברים. כל זה עוטף ומלווה לימודי גמרא בעיון ובקיאות וכן תכניות הלכה, לימודי אמונה ותנ"ך, תוך הדרכה אישית. רבבות מאחינו בית ישראל מגיעים מידי יום ביומו לצפת על מנת לטעום טעם של קדושה. אנו רואים אותם בסמטאות צפת מסתובבים רעבים וצמאים לשמוע דבר ה'. אנו חשים שליחות עצומה לדלות מהמעיינות הזכים של התורה והתפילה הצפתית, ולהשקות את אחינו המתדפקים על דלתותינו. נשיא הישיבה ומייסדה הרב בניהו ברונר שליט"א, אשר מלווה את הישיבה, מורה הוראה, ומשפיע מאורו עליה. ראש הישיבה, הרב איל יעקבוביץ שליט"א, מוביל את הישיבה ומתווה את מנגינתה תוך אהבה רבה ומסירות לכל תלמיד ותלמיד.

רח' חתם סופר 50 ת.ד. 434 צפת 13204 צפת צפון http://www.tsfat.org.il/Docs/P218/?smd=90&smd2=154&psd2=218&psd=187?smd=90&psd=187 04-692-4646 04-692-4647 הרב אייל יעקובוביץ ה'תשנ"ז הרב רפאל מעתוק 052-607-1535 ישיבות הסדר