ישיבת הסדר "תקוע"

על22-אוגוסט-2018 בתוךיהודה

אודות הישיבה

ישיבת ההסדר בתקוע הוקמה במטרה לגדל ולהצמיח תלמידים שישלבו לימוד תורה מעמיק ורחב-אופקים יחד עם אורח חיים חסידי, אנושי ומאמין.

הישיבה הוקמה ע"י תלמידי הרב עדין אבן ישראל-שטיינזלץ, המשמש כנשיא הישיבה, ורוחו וחזונו של הרב הם העומדים ביסודה.

הישיבה, שהוקמה בשנת תשנ"ט (1999), הצליחה בעבודה עקבית ומאומצת לבסס את עצמה, וכיום כמות התלמידים המכובדת עומדת על 140 תלמידים.

בישיבה קיימת אוירה משפחתית, חמה ופתוחה בין התלמידים לרבנים ובינם לבין עצמם. כל תלמיד מפתח את דרכו עפ"י כישרונותיו ויכולתו, ובעזרת כלים ייחודיים שהוא מקבל ורוכש בישיבה.

הלימוד בישיבת תקוע הוא בחבורות או בחברותות תוך שימת דגש ליצירת עצמאות של התלמידים בלימוד הגמרא. בנוסף עוסקים התלמידים בהלכה, מדרש, חסידות, זוהר ועוד, מתוך נסיון להפנמה ומעורבות אישית עם הנלמד.

הרב עדין אבן ישראל מעורב בחיי היום-יום בישיבה ויוצר קשר אנושי וחם עם התלמידים. הרב מלמד פעמיים בשבוע שיעורים בגמרא, ובענייני מחשבה וחסידות.

בראשות הישיבה מכהן הרב מיכל פאלק ולצידו צוות ר"מים ורבנים מהשורה הראשונה.

הישיבה הינה ישיבת הסדר, המשלבת לימודים תורניים עם שירות צבאי, כחלק מהנשיאה בעול השמירה על ביטחון המדינה ותושביה.

לצד זה קיימים מסלולים של כולל אברכים, ישיבה גבוהה, ותוכניות הוראה. כמו כן קיימים חוגי העשרה ויצירה ממגוון תחומים.

ת.ד. 288 יישוב תקוע ד.נ צפון יהודה, 90908 תקוע יהודה http://www.yeshivatekoa.org/ 02-9605-095 02-9605-094 yeshtkoa@netvision.net.il ליאון כהן 050-5707-151 הרב מיכל פאלק ה'תשנ"ט אברהם ברנר טלפון 054-4311251 ישיבות הסדר

ראה ישיבות הסדר נוספות