ת.ד. 288 יישוב תקוע ד.נ צפון יהודה, 90908 תקוע http://www.yeshivatekoa.org/ 02-9605-095 02-9605-094 office@yeshivatekoa.org הרב מיכל פאלק ה'תשנ"ט הרב דניאל ביג'ל 0507358595 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "תקוע"

על22-אוגוסט-2018 בתוךיהודה

ישיבת תקוע היא ישיבה חסידית ברוחו של מורנו הרב עדין אבן ישראל – שטיינזלץ זצ"ל. הישיבה מעוניינת להצמיח יהודים למדנים, יהודים עובדי השם ויהודים פשוטים הדבקים במסורת אבות מתוך חיות ודבקות.

אודות הישיבה

למדנות

הדגש העיקרי בישיבה הוא על לימוד גמרא בעמקות ובהיקף. אנו רוצים לאפשר לתלמידינו להרגיש בבית בתוך הגמרא, לפתח את היכולות הלמדניות שלהם ובסופו של דבר להפוך ללמדנים במלוא המובן.

העיון מתחיל בהבנה של המשנה והתוספתא, ממשיך לעיון דקדקני בכל מילה ובכל שלב בסוגיית הגמרא ומתקדם לליבון שיטות הראשונים בעומק ובסברה. הלימוד בישיבה שואף להמשיך את שיטות הלימוד המסורתיות, שבהן עיון בלשון ובסוגיית הגמרא הוא היסוד לכל חידוש, ואין כל חציצה מלאכותית בין העיון המופשט לעולם ההלכתי. נוסף לעיסוק הנרחב בתלמוד הבבלי, תלמידי הישיבה עוסקים רבות גם בתלמוד הירושלמי ורוכשים את הכלים המיוחדים הדרושים ללימוד זה.

הלכה

אנו רואים בלימוד הלכה חלק מהותי מן ההשכלה התורנית הבסיסית הראויה לכל יהודי. כל תלמידי הישיבה מקדישים כמה שעות ביום לתכניות ההלכה השונות בהתאם לגילם. תכניות ההלכה מוקדשות ללימוד הלכה קלאסי – לימוד המקורות הראשוניים, טור, שולחן ערוך ונושאי כלים, שאלות ותשובות וספרי פסק. לימוד הלכה בעומק ובהיקף איננו תחום השייך רק לתלמידים מבוגרים אלא הוא חלק מסט הכלים הבסיסי הניתן לכל תלמיד בישיבה.

חסידות

הישיבה איננה רק מוסד לימודי. היא מהווה מעין קהילה, ואצלנו – קהילה חסידית. החסידות בישיבה מתבטאת לא רק בלימוד אינטנסיבי של ספרי חסידות מגוונים ולא רק בהתוועדויות חסידיות סוערות הנערכות לעתים קרובות אלא גם ובעיקר בהווי חסידי בסיסי שמשתקף בתפילות, בשבתות ואף בהקשרים של חולין. הרב שטיינזלץ מגיע לישיבה אחת לשבוע, והוא המרכז והמצפן שלאורו אנו מנסים לחיות את התביעה החסידית לחיים של דבקות ולהט דתי בתוך המסגרת של העולם המודרני.

צמיחה אישית

האופי המיוחד של הישיבה מתבטא בין השאר בכך, שאין אנו תופשים את עצמנו כמוסד לימודי המנסה לייצר אנשים כחלק ממסגרת אידאולוגית, אלא כמקום המאפשר לאנשים לחיות חיים יהודיים, ללמוד, להתפלל, לעבוד את השם ולהתפתח בכל המובנים מתוך בחירה ואחריות אישית. אנחנו מצפים מתלמיד בישיבה ללמוד ולהתפתח מתוך רצון ובחירה ומתוך נאמנות לאופי ולכישרונות המיוחדים שנטע בו הקב"ה.

תפילת הרב עדין שטיינזלץ

שיעור מאת ראש הישיבה


עמוד הפייסבוק
ערוץ היוטיוב
ערוץ הספוטיפיי

ראה ישיבות הסדר נוספות