ישיבת יפו, רח' טולוז 16 יפו מיקוד 6805516 יפו http://www.yafo.org.il/ 077-4008796 077-4008795 הרב אליהו מאלי הרב קובי סופר 050-6527774 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "פעמי יפו – שירת משה"

על01-אוקטובר-2018 בתוךגוש דן

בשתי מילים

ישיבת יפו "שירת משה" הוקמה בחודש אלול תשס"ח, מאה שנה לאחר שהראי"ה קוק הקים את ישיבתו הראשונה ביפו בשנת תרס"ח.
בחזונו ראה הראי"ה, שהיה רבה של יפו, ישיבה שבה לומדים בשקידה גדולה ובראיה רחבה גמרא והלכה, אגדה ותנ"ך, הגות ראשונים ואחרונים בד בבד עם הרחבת הדעת בספרות ובשירה, בהגות כללית ובמדעים.
הישיבה, בראשות הרב אליהו מאלי, צועדת בעקבות חזונו של הראי"ה, ושואפת להקים בית מדרש המלא בתורה מכל מרחביה, המשפיע על ליבת החיים והתרבות של מדינת ישראל.

בישיבה שוקדים על תלמודם כ-100 בחורים ואברכים.
הישיבה נמנית על איגוד ישיבות ההסדר, ובחורי הישיבה משלבים שרות צבאי במהלך שנות לימודיהם בישיבה.
קבוצה נבחרת של הלומדים לומדת במסלול המיוחד של "תכנית אשכולות", המכשירה אותם להיות תלמידי חכמים אשר יהוו את שכבת המנהיגות העתידית אזור המרכז.