רפואה

רפואה


טיפול רפואי

218 תגובות בתוך ,

חיילים בנמצאים בשל"ת מבוטחים ע"י קופת חולים ומקבלים דרכה את הטיפול הרפואי, בזמן השירות הפעיל מבוטחים הבני"שים ע"י צה"ל. מדור בני"ש מספק מענה רפואי לחיילים בשל"ת ראשון שהסטטוס הרפואי שלהם...
קרא בהרחבה