השתלמות לחיילים דתיים

Posted on 06-01-2016 , by: dk בתוך , , 1 תגובות

פקודת מטכ"ל 34.0303

1. הרבנות הצבאית הראשית תערוך אחת ל3- חודשים השתלמות תורנית תלת-יומית לחיילים דתיים ביחידות צה"ל.
2. ההשתלמות תיערך במסגרת יחידתית במיתקן צהל"י, שייקבע ע"י הרבנות הצבאית הראשית.
3. מועד ההשתלמות ייקבע ע"י הרבנות הצבאית בתיאום עם מפקד היחידה.
4. לגבי יחידות שבהן מספר החיילים הדתיים מועט מכדי לערוך השתלמות נפרדת – תערוך הרבנות הצבאית הראשית את ההשתלמות לחיילים הדתיים של כל יחידות העוצבה או של חלק מהן באופן משותף.
5. ההודעה על קיום ההשתלמות תפורסם בפקודות השגרה של היחידה שבוע ימים לפני מועד ההשתלמות.
6. הרבנות הצבאית הראשית אחראית לארגון ההשתלמות ולניהולן מבחינה מנהלתית והדרכתית.
7. מפקדי היחידות יאפשרו לחיילים הדתיים ביחידותיהם להשתתף בהשתלמויות הנקבעות, בהתאם לפקודה זו.

1 Comments found

  1. טיפה החוק שאומר שהחייל זכאי ל3 ימים כל שלושה חודשים? זאת אומרת, אני לא קיבלתי עדין וכבר עברו חודשיים. איפה הפקודה שאומרת שאני זכאי בחודש הקרוב ל3 ימים?

הוסף תגובה