כשרות – עובדי מטבח

Posted on 06-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

פקודת מטכ"ל 34.0102

1. בכל מטבח צבאי יועסקו לפחות שני עובדים, טבחים או עובדי מטבח קבועים אחרים, חיילים או אזרחים, אחד לכל משמרת, שיאושרו ע"י הרבנות הצבאית הראשית כמוסמכים לכשרות. מתפקידם של עובדים אלה – לפקח על שמירת הכשרות במטבח.
תוקף סעיפים 2 עד 4 מה20- יולי 82
2. המוסמכים לכשרות יקבלו הוראות בענייני כשרות רק מקצין או סמל הדת של היחידה, והללו כפופים להוראותיו של הרב הצבאי החטיבתי המחוזי או הפיקודי.
3. מפקדי יחידות הזקוקים לעובדים מוסמכים לכשרות כנ"ל יפנו למטכ"ל-רב"צ – עוזר רבצ"ר לכו"ש (לכשרות ושבת).
4. אישר מרכז תע"צ העסקת עובד מטבח אזרחי מוסמך לכשרות, לא יקבל מפקד היחידה את העובד, שנשלח ע"י לשכת העבודה, אלא אם כן יביא אתו העובד תעודה מאת הרב המקומי המאשרת שהוא ראוי, לדעתו, להיות מוסמך לכשרות. תעודה זו תועבר לרב הצבאי החטיבתי או הפיקודי, אשר ידאג לקבל עבור העובד אישור "מוסמך לכשרות" מאת הרבנות הצבאית הראשית.
5. מפקד המבקש אישור "מוסמך לכשרות" לעובד מטבח מגויס ביחידתו, יפנה לרב הצבאי המרחבי או הפיקודי.
6. עובד מטבח, אשר עבר בזדון על הוראות שמירת הכשרות, אם הוא:-
א. חייל – יובא לדין, ועבודתו במטבח תופסק עד למתן פסק הדין.
ב. אזרח – תופסק עבודתו, ועניינו יבורר בהתאם להסכם העבודה עם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל.
7. בכל מקרה שעובד מטבח מוסמך לכשרות עומד להשתחרר, או אם הוא אזרח – עומד לעזוב את העבודה, יודיע על כך מפקד היחידה לשל"ר. העתק יישלח לרבנות הצבאית הראשית, לפחות שבוע ימים לפני תאריך השחרור או עזיבת העבודה.
8. על עובדי המטבח המוסמכים לכשרות יוטלו תפקידים אחרים, אם הדבר לא יפגע בביצוע הפיקוח על הכשרות במטבח.

הוסף תגובה