מועדים (רגלים)

Posted on 06-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

פקודת מטכ"ל 34.0201

כללי

1. במועדי ישראל כפי שנקבעו להלן ינהגו מפקדי היחידות בהתאם להוראות הפ"ע 3.0903.

חג הסוכות

2. שבעת ימי חג הסוכות מתחילים בכל שנה ביום י"ד בתשרי, 10 דקות לפני שקיעת החמה, ומסתיימים ביום כ"א בתשרי, 10 דקות לפני שקיעת החמה.
3. שמיני עצרת (שמחת תורה) מתחיל בכל שנה ביום כ"א בתשרי, 10 דקות לפני שקיעת החמה, ומסתיים ביום כ"ב בתשרי עם צאת הכוכבים, 30 דקות אחרי שקיעת החמה.
4. למשך חג הסוכות תוקם ליד כל חדר אוכל צבאי סוכה לפי דיני ישראל.
5. הסוכה תוקם עד ערב חג הסוכות י"ד בתשרי ותעמוד עד כ"ג בתשרי.
6. הסוכה תהיה לפחות בגודל 4 X 4 מטר ובגובה של 2 מטר.
7. את דפנות הסוכה אפשר לבנות מכל חומר בנייה שהוא. את הגג יש לסכך בקני עץ או בענפי עץ תלושים. להקמת הסוכות ישתמשו היחידות בכל חומר בניין הנמצא ברשותן.
8. לכל חייל הרוצה בכך יאופשר לאכול בסוכה במשך 7 ימי החג.
9. ארוחות חגיגיות תוגשנה בליל ראשון ולמחרתו של חג הסוכות ובליל שמחת תורה ולמחרתו.
10. מפקדי המחנות יהיו אחראים לביצוע ההוראה, בדבר הקמת הסוכות במחנותיהם.

חג הפסח

11. בשנים רגילות –
א. בימי חג הפסח, מיום י"ד בניסן בשעה 10.00, עד כ"א בו בשעה 20.00, לא יימצא חמץ במטבחים ובחדרי המזון של צה"ל.
ב. בכל המטבחים ובחדרי המזון של צה"ל יבוער החמץ עד יום י"ג בניסן, בשעה 18.00 לכל המאוחר.
ג. כלי המטבח והאוכל יוכשרו לפסח אור לי"ד בניסן.

אחר

12. י"ד בניסן שחל בשבת –
א. בשנה, שבה חל י"ד בניסן בשבת, יש להקדים בצבא את כל ההכנות הכלולות בסעיף 11 לעיל ב24- שעות, כלהלן:-
1) מיום י"ג בניסן, בשעה 10.00 עד כ"א בו שעה 20.00, לא יימצא חמץ במטבחים ובחדרי המזון של צה"ל.
2) בכל המטבחים ובחדרי המזון של צה"ל יבוער החמץ עד יום י"ב בניסן בשעה 18.00 לכל המאוחר.
3) כלי המטבח והאוכל יוכשרו לפסח אור לי"ג בניסן.
13. בליל הפסח, י"ד בניסן, יתקיים בכל יחידה "סדר" אחד מסורתי לכל הדרגות.
14. הגדרות "חמץ" וכמו כן דיני כשרות לפסח והגעלת כלים מתפרסמים בתקנון כשרות לפסח – פ"מ 34.0205.

חג השבועות

15. חג השבועות מתחיל בכל שנה ביום ה´ בסיון עם שקיעת החמה ומסתיים למחרתו, ו´ בסיון, עם צאת הכוכבים.

הוסף תגובה