2 Comments found

  1. לכמה חודשים הגיוס של מי שהתגייס דרך ההסדר באוגוסט 15?

  2. האיגוד לא מתפקד הוא לא מקשר בין הצבא לישיבה במקום זה הוא לא אמין עם הרבנים, ההעברה מהצבא לקופות החולים מסובכת לבניישים, כאשר אתה מתגייס האיגוד לא שם על צרכי החיילים שלו ע"י חוסר מענה וזריקת אחריות.
    דחוף להחליף את ההנהלה שם!

הוסף תגובה