3 Comments found

  1. לכמה חודשים הגיוס של מי שהתגייס דרך ההסדר באוגוסט 15?

  2. האיגוד לא מתפקד הוא לא מקשר בין הצבא לישיבה במקום זה הוא לא אמין עם הרבנים, ההעברה מהצבא לקופות החולים מסובכת לבניישים, כאשר אתה מתגייס האיגוד לא שם על צרכי החיילים שלו ע"י חוסר מענה וזריקת אחריות.
    דחוף להחליף את ההנהלה שם!

    • בס״ד

      אני כבר מנסה להשיג אותם תקופה ולקבל עזרה אחרי אינספור נסיונות הם ענו לי לפני כמה חודשים ועכשו אני מנסה שוב להשיג אותם ואין מענה

הוסף תגובה