מעבר בין ישיבות

Posted on 04-01-2016 , by: dk בתוך , , 1 תגובות

מה אני צריך לעשות?

להדפיס טופס מעבר בין ישיבות
1. להחתים את הישיבה הנוכחית ואת הישיבה שאתה עובר אליה .
2. להחתים את האיגוד ולהגיע פיזית עם הטופס החתום למדור.

*לאחר חתימת המדור מומלץ לצלם בוואטסאפ את הטופס שיהווה אסמכתא.

שינוי מסלול

חייל המבקש לעבור באופן קבוע מישיבה אחת במסלול מסוים לישיבת אחרת אשר אינה באותו המסלול (או למסלול שירות שונה גם באותה ישיבה- לדוגמא, בין מסלול הסדר למסלול שילובים) מחויב בהגשת בקשה לשינוי מסלול\שיבוץ – טופס 55 באמצעות מדור בני"ש (לשלוח את הטופס במייל).

שבו"ש (שבוע ישיבה):

חייל המעוניין לבדוק לתקופת ניסיון ישיבה אחרת צריך לשלוח במייל אישורים חתומים מהגורמים הבאים:
1. ראש הישיבה בה הוא לומד.
2. ראש הישיבה בה הוא מבקש ללמוד לתקופת ניסיון.

אישור העברה זמנית יינתן לתקופה של עד שבועיים. לאחר תקופה זו על החייל להביא אישור שחזר לישיבתו הקודמת או לבצע העברה קבועה כדלהלן.

1 Comments found

  1. אם אני רוצה לעבור ישיבה ואני כרגע בחלק הצבאי של הסדר אני יכול לשנות שיבוץ לישיבה שאני עובר אליה?

הוסף תגובה