נישואי חיילים – שירות סדיר

Posted on 06-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

פקודת מטכ"ל 34.0401

חייל בשירות סדיר, העומד להתחתן, יסדיר את רישום הנישואין במשרדי הרבנות האזרחית הקרוב למקום עריכת החתונה.

2. אם החייל מבקש שסידור החופה ייערך ע"י רב צבאי, עליו להודיע על כך לרשם הנישואין.
3. החייל ובת זוגו או החיילת ובן זוגה יפנו אל משרדי הרבנות האזרחית חודש ימים לפני מועד עריכת הנישואין (במקרים מיוחדים לפחות 12 יום לפני יום החתונה) על מנת להירשם לנישואין. על כל אחד מהם 3 תמונות ושני עדים שיאשרו את זהותם ואת הפרטים שבטופס הרישום.
4. על בני הזוג יהיה להציג את המסמכים הבאים בזמן רישום הנישואין:-
א. תעודת זהות ממשלתית.
ב. תעודת חייל חוגר תעודת חייל-רס"ר או תעודת חייל קצין (לשם קבלת ההנחה המגיעה לחייל).
ג. תעודת רווקות (אם הרישום נערך מחוץ למקום מגוריו הקבוע של החייל).
5. עם סידור הרישום במשרדי הרבנות האזרחית (רק כאשר החייל מבקש עריכת חתונה צבאית), עליו לפנות לרב הצבאי המטפל ביחידתו, כדי להודיע לו על רצונו שטכס הנישואין ייערך על ידו ולקבוע את התאריך המדויק והסידורים הקשורים לחתונה.
6. החייל לא ישא בהוצאות סידור טכס הנישואין ע"י הרבנות הצבאית, אולם ישא בהוצאות הרישום המזעריות של הרבנות האזרחית.
7. האמור בפקודה זאת חל גם לגבי חיילות בשירות סדיר בצה"ל.
8. פקודה זו תשונן לחיילי כל הדרגות אחת ל6- חודשים.

הוסף תגובה