שאלוני העדפות

Posted on 04-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

כחודשיים לפני הגיוס יישלחו לישיבתך שאלוני העדפות. חשוב לציין כי לכל גיוס שאלוני העדפות שונים ואלו נקבעים בהתאם לצרכי צה"ל. לפיכך, יש לוודא כי בידך שאלון ההעדפות העדכני ביותר.

את שאלון ההעדפות יש לקרוא בעיון רב ולמלא בהתאם להוראות אשר מצוינות בו. מדור בני"ש לא יתחשב בהעדפות חייל אשר מילא את שאלון העדפות שלא בהתאם להוראות וישבצו אותו ע"פ צרכי הצבא.

למען הסר ספק, במידה ולא נוכל לשבצך בהתאם להעדפתך הגבוהה נשתדל ונתאמץ לשבצך בהתאם לדירוג העדפותיך, אולם חשוב לציין כי שיבוצך יוחלט בהתאם לצורכי הצבא, כאשר הערך המוביל הינו ישיבת החייל (ביעדי החי"ר והאג"ם בלבד).

מועדי חלוקת השאלונים וימי המיון הרפואי אינם קבועים ולכן יש להתעדכן מול מדור בני"ש/מזכירות הישיבה/איגוד ישיבות ההסדר.

הוסף תגובה