תעודת השל"ת

Posted on 04-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

ביום החיול מקבל הבני"ש תעודת של"ת אשר מקנה לו זכויות מסוימות (נסיעות חינם). יש לשאת התעודה בכל עת.

אבדן של"ת:

החייל יעדכן את המדור (אפשר במייל) ויגיע למדור בני"ש (ביום חמישי! ראה ערך משפט) ע"מ לעמוד לדין משמעתי בגין אובדן התעודה, ויישלח לאחר מכן להוציא תעודת של"ת חדשה בשלישות ברמת-גן רחוב בן גוריון 100 (יחד עם העתק מטופס התלונה).
ביציאה לשל"ת יקבלו החיילים תעודת של"ת במדור בני"ש וימלאו שאלון פרטים אישיים עבור יחידת מילואים.

זכויות בשל"ת

נסיעות בחינם. פטור זה מותנה בהטענת פרופיל הרב קו.

הוסף תגובה