עתניאל ד.נ הר חברון 90407 עתניאל https://otniel.org 02-996-4241 02-996-1270 הרב ראם הכהן, הרב אלחנן שרלו ה'תשנ"ג איתמר נתן 055-2288168 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "בית ועד הר חברון" – עתניאל

על17-אוקטובר-2018 בתוךהר חברון

על הישיבה

ישיבת עתניאל קמה במטרה להקים דור חדש של תלמידי חכמים, דור המחובר אל שרשרת הדורות שקדמו לו, ומתוך צינור יניקה זה מברר את דבר ה' המתגלה בכל יום ויום ובכל אדם ואדם, כחלק מכנסת ישראל. בירור זה נעשה ע"י הקשבה, ענווה ודיון פתוח, בשימת דגש על חיבור התורה הנלמדת לעבודת הנפש של הלומד, ותוך חתירה אינסופית לברור האמת.

אופי הישיבה

ישיבת עתניאל התאפיינה תמיד ברב-גוניות: באופי התלמידים, אופי הרמי"ם ובסגנון התורות הממלאות את אויר בית המדרש. הדבר מתבטא קודם כל בכך שלעתניאל שני ראשי ישיבה שונים באופיים – הרב אלחנן שרלו והרב רא"ם הכהן.

"ערוץ השמיניסטים" – שיחות לשמיניסטים מרבני הישיבה