ישיבת הסדר "בית ועד הר חברון"

על17-אוקטובר-2018 בתוךהר חברון

על הישיבה

ישיבת עתניאל קמה במטרה להקים דור חדש של תלמידי חכמים, דור המחובר אל שרשרת הדורות שקדמו לו, ומתוך צינור יניקה זה מברר את דבר ה' המתגלה בכל יום ויום ובכל אדם ואדם, כחלק מכנסת ישראל. בירור זה נעשה ע"י הקשבה, ענווה ודיון פתוח, בשימת דגש על חיבור התורה הנלמדת לעבודת הנפש של הלומד, ותוך חתירה אינסופית לברור האמת.

אופי הישיבה

ישיבת עתניאל התאפיינה תמיד ברב-גוניות: באופי התלמידים, אופי הרמי"ם ובסגנון התורות הממלאות את אויר בית המדרש. הדבר מתבטא קודם כל בכך שלעתניאל שני ראשי ישיבה שונים באופיים – הרב בני קלמנזון והרב רא"ם הכהן.

עתניאל ד.נ הר חברון 90407 עתניאל הר חברון http://www.otniel.org/ 02-996-4241 02-996-1270 הרב ראם הכהן, הרב בני קלמזון ה'תשנ"ג צביקי נוימן 054-686-1314 ישיבות הסדר