שילה ד.נ. אפריים 44830 שילה http://www.yshilo.co.il/ 02-994-2130 02-9942176 yeshilo@netvision.net.il הרב אביב גמליאל ה'תשל"ט מאור שלומוב 0522800521 ישיבות הסדר

ישיבת הסדר "שילה"

על24-אוגוסט-2018 בתוךבנימין

בשתי מילים

בלב בנימין במקום בו עמד ברית ה'
מתעוררת וצומחת לה ישיבת שילה בראשות הרב אביב גמליאל.

כולנו מרגישים שקיימים בנו כוחות חיים עצומים
אלא שיחד איתם גם מצוקות וקשיים גדולים

מלווים בהרבה עליות וירידות שאינן מובנות אפילו לעצמנו
אבל אם נסתכל סביב נראה שאנחנו לא היחידים
עם ישראל כולו מרגיש כך….

פרטים עלינו
https://yshilo.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9d/
קישור הרשמה לשבושים
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4awkReGkBhHVBNCm_Kzi6ztAyiWsj2lFevf268lCLVfMFZQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
ישיבת שילה שמה כדרך חיים את עבודת הלב והנפש
מתוך הבנת המצב החדש של גאולת ישראל השב לארצו
מתוך לימוד אמונה מעמיק
והתבוננות פנימית בחיים עצמם
והכל בלווי אישי של צוות הרבנים בישיבה
בעבודת ה' משותפת בחבורות וממעטפת חמה ואוהבת של בית!