ישיבת הסדר "שילה"

על24-אוגוסט-2018 בתוךבנימין

בשתי מילים

בלב בנימין במקום בו עמד ברית ה'
מתעוררת וצומחת לה ישיבת שילה בראשות הרב אביב גמליאל.
כולנו מרגישים שקיימים בנו כוחות חיים עצומים
אלא שיחד איתם גם מצוקות וקשיים גדולים
מלווים בהרבה עליות וירידות שאינן מובנות אפילו לעצמנו
אבל אם נסתכל סביב נראה שאנחנו לא היחידים
עם ישראל כולו מרגיש כך….
ישיבת שילה שמה כדרך חיים את עבודת הלב והנפש
מתוך הבנת המצב החדש של גאולת ישראל השב לארצו
מתוך לימוד אמונה מעמיק
והתבוננות פנימית בחיים עצמם
והכל בלווי אישי של צוות הרבנים בישיבה
בעבודת ה' משותפת בחבורות וממעטפת חמה ואוהבת של בית!

שילה ד.נ. אפריים 44830 שילה בנימין http://www.yshilo.co.il/ 02-994-2130 02-9942176 הרב אביב גמליאל ה'תשל"ט מתן כהן 050-8453831 ישיבות הסדר